28 กุมภาพันธ์ 2021

เช็คเลย ขอ"ไลเซนต์"สินทรัพย์ดิจิทัลต้อง10ประเภทนี้  

27 Nov 2020 11:34 น.
อ่าน 332 ครั้ง

เช็คเลย ขอ"ไลเซนต์"สินทรัพย์ดิจิทัลต้อง10ประเภทนี้  

คลังออกประกาศกระทรวง กำหนดนิยามใหม่10ประเภท "ผู้ขอรับใบอนุญาต"ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137  ตอนพิเศษ 277 ง  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ลงนาม และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ  ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาต” ในประกาศกระทรวงการคลังเดิม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
    
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้
(1) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
(2) การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(3) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(5) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
(6) การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล
(7) การเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
(8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
(9) การเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี
(10) การเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล

ที่มา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend