ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว เช็กด่วน ครม. เคาะงบเพิ่ม วันนี้ 23 พ.ย.

22 พ.ย. 2563 เวลา 21:30 น.45.9k

ประกันรายได้ข้าว พาณิชย์ เสนอ ครม. วันนี้(23 พ.ย.) อนุมัติงบเพิ่มจาก 2.34 หมื่นล้านบาท เป็น 4.88 หมื่นล้านบาท จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว แนะตรวจสอบสิทธิ์ ธ.ก.ส.จ่ายงิน แบบอัพเดทได้ที่ chongkho.inbaac.com

ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2563/64 หรือ “ประกันราคาข้าว” ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) นำไปจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวจากเดิมที่ ครม.เคยเห็นชอบในกรอบวงเงินไว้ 2.34 หมื่นล้านบาท เป็น 4.88 หมื่นล้านบาท

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การขอขยายวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าว เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้ข้าวไม่สะดุด พร้อมยืนยันว่าการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ ชาวนาในงวดที่ 2 ยังมีงบประมาณเพียงพอ

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของฐานเศรษฐกิจพบว่า การดำเนินโครงการประกันรายได้ข้าวตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ธ.ก.ส. จะต้องดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้ชึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีสิทธิได้รับเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะอนุฯประกาศเรื่องการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ธ.ก.ส. จะทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติม ให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 3 ล้านราย

อย่างไรก็ดี หลังจากธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวในงวดแรกไปแล้วพบว่า มีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจมีงบไม่เพียงพอที่จะนำไปจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวให้กับชาวนา เนื่องจากราคาข้าวเปลือกในตลาดเกือบทุกชนิดในเวลานี้ตกต่ำ ทำให้กรอบงบประมาณที่ครม.อนุมัติไว้ไม่เพียงพอ ทางธ.ก.ส.จึงยังไม่โอนเงินประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน เพราะเกรงว่าจะเกิดข้อครหาเลือกปฏิบัติ

 

โดยทาง ธ.ก.ส.จะรอให้ที่ประชุมครม. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก่อน จึงจะทยอยโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา หาก ครม. เห็นชอบ ธ.ก.ส. ก็พร้อมจะจ่ายเงินให้กับเกษตกรผู้ไดรับสิทธิ์ในทันที

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชาวนา สามารถตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว แบบอัพเดทได้ที่ chongkho.inbaac.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง