เปิดรับสมัครข้าราชการ 225 ตำแหน่งตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พ.ย. 63

21 ต.ค. 2563 เวลา 18:00 น.11.4k

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการทั่วประเทศทั้งแบบวิชาการและทั่วไปรวม 225 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ - 12 พ.ย. 63

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  จำนวน 150 อัตรา ,ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวน 20 อัตรา , ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา 

 

ทั้งนี้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://dla.thaijobjob.com/  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  - 12 พ.ย. 63 
 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ