"วราวุธ"สั่งตรวจยกประเทศ"โรงงานพลาสติก"129แห่ง

16 ต.ค. 2563 เวลา 6:48 น.906

"วราวุธ"ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ไล่ตรวจโรงงานพลาสติกทั่วประเทศ หาข้อมูลปริมาณความต้องการแท้จริง ภายใน 60 วัน เพื่อรอเคาะ"หยุดนำเข้า"ขยะพลาสติกเป็นของขวัญปีใหม่

อนุฯบริหารจัดการขยะพลาสติก-อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ไล่ตรวจโรงงานพลาสติกทั่วประเทศ หาข้อมูลปริมาณความต้องการแท้จริง ภายใน 60 วัน เพื่อรอเคาะ"หยุดนำเข้า"ขยะพลาสติกเป็นของขวัญปีใหม่

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่  3/2563 โดยมีประเด็นวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 1) มาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ซึ่งจะมีการพิจารณากำหนดปริมาณเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ 2) การส่งเสริมให้มีการนำเศษพลาสติกในประเทศ มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3) การจัดการกับตู้สินค้าคงค้างประเภทเศษพลาสติก 

"วราวุธ"สั่งตรวจยกประเทศ"โรงงานพลาสติก"129แห่ง
    

นายวราวุธ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ คือ คณะทำงานติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก และคณะทำงานเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและกำกับ 
    

โดยประเด็นการนำเข้าเศษพลาสติก ได้ติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก มอบหมายให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่ทั้ง 129 แห่ง รวมทั้งในเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี สำรวจปริมาณความต้องการเศษพลาสติกที่แท้จริง และตรวจสอบว่า การดำเนินการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยให้คณะทำงานฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณากำหนดการอนุญาตการนำเข้าเศษพลาสติกอย่างเหมาะสมต่อไป
  "วราวุธ"สั่งตรวจยกประเทศ"โรงงานพลาสติก"129แห่ง    

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้กรมศุลกากรปรับแก้ไขระเบียบกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ผิดกฎหมาย แทนที่จะมายึดขายทอดตลาด ก็ให้สามารถผลักดันตู้สินค้านั้นกลับประเทศต้นทางได้ทันที คาดว่าการประชุมครั้งหน้าจะได้คำตอบที่ชัดเจน 
    

ดังนั้น ผลสรุปของการประชุมคือ การตั้งคณะทำงานขึ้นมาภายใน 60 วัน ก่อนปีใหม่เราจะผลักดันเพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่กับคนไทยปี 2564 และปี 2565 เราจะหยุดการนำเข้าได้หรือไม่ แต่ต้องขอยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วอีกไม่กี่ปีจากนี้ไปถ้าหากปี 2564 เราหยุดการนำเข้าได้เราก็จะหยุด แต่ถ้ามีความจำเป็นในเบื้องต้นก็จะอนุโลมให้อีก 1-2 ปี แต่ถ้าที่สุดแล้วจะต้องไม่มีการนำเข้าขยะมาในประเทศไทยอีกต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ควบคุมมลพิษ"สอบด่วนโรงงานเมืองชลฯแอบหลอมพลาสติก

ขยะพลาสติก: คิดไม่ครบ ก็จบไม่ลง

Dow ย้ำ พลาสติกที่ยั่งยืนต้องสร้างการมีส่วนร่วม

CPF หนุน TRBN ย้ำผู้บริโภคแยกขยะพลาสติก

แท็กที่เกี่ยวข้อง