มหาดไทย สั่งด่วน กทม. คุมเข้มโควิด

14 ก.ย. 2563 เวลา 0:23 น.15.9k

กระทรวงมหาดไทย ออกจดหมายด่วน ให้ กทม.วางมาตรการเว้นระยะห่าง 1 เมตร หลีกเหลี่ยงเข้าพื้นที่แอดอัด ล้างมือบ่อย สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ หัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกจดหมายด่วนที่สุดถึงปลัดกรุงเทพมหานคร ว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ในบางพื้นที่ นั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้กรุงเทพมหานครวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการระดับต่าง ๆ ให้รณรงค์

ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ห้ปฏิบัติตมมาตรการหลักในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคฯ (ทำความ

สะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้กากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจล/

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่งอย่างน้อย 1 ,เมตร หลีกเลี่ยงการเข้ไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก/

แออัด) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  ได้รายงาน สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ว่า

  • ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย
  • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,473 ราย
  • หายป่วยแล้ว 3,312 ราย
  • เสียชีวิตสะสม 58 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง