แนะ4วิธีเช่าพระออนไลน์ไม่ให้ถูกผีหลอก

11 ก.ย. 2563 เวลา 8:35 น.465

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ แนะ4วิธี เช่าบูชาพระเครื่องอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC" (1212 Online Complaint Center) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  หรือ  ETDA แนะวิธีการเช่าบูชาพระออนไลน์อย่างไรไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ

1. ศึกษารูป ลักษณะ ข้อสังเกตของพระเครื่องแต่ละรุ่น เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง

2. อ่านข้อความให้ชัดเจน เกจิท่านใด รุ่นไหน ปีอะไร ออกวัดใด

3. ตรวจสอบประวัติ ย้อนหลังของผู้ขาย

4. ตรวจสอบ ราคา เงื่อนไขการรับประกัน ระยะเวลาการคืนสินค้า

หากพบปัญหากรณีซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ สามารถปรึกษาและแจ้งเรื่องได้ที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC" (1212 Online Complaint Center) โดย ETDA ใน 4 ช่องทาง ได้แก่

1) โทรศัพท์สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม.

2) อีเมล [email protected]

3) เว็บไซต์ www.1212occ.com และ

4) สามารถพูดคุยกับพี่หมี ETDA Bear ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านช่องทาง Facebook Messenger เพิ่มอีกช่องทาง