svasdssvasds

ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"

27 ก.ค. 2563 เวลา 21:00 น. 760

พก. ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  ได้จิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" 


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง 


โดย พก. ได้นำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ต่อวัน อีกทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น รถเข็นวีลแชร์ ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ เป็นต้น

ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ภายในงาน"ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" ประกอบด้วย 6 กิจกรรมสำคัญได้แก่ สาธิตการชงชา กาแฟ และการทำขนม จากร้าน 60+ plus เบเกอรี่ โดยยามาซากิ และ APCD กิจกรรมนวดแผนไทย สาธิตการนวดแผนไทยรูปแบบใหม่ New normal โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะบำบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยมูลนิธิออทิสติกไทย

ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"
กิจกรรมคลินิกมนุษย์ล้อบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษา โดยมูลนิธิคนพิการไทย กิจกรรมดนตรีในสวน โดยกลุ่มศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (From Street to Stars : S2S) และกิจกรรมเครื่องต้มยําสวนเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พร้อมให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองชิม

ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 สามารถเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด