14 เมษายน 2021

"เยียวยา​กลุ่ม​เปราะบาง" โอนครั้งเดียวจบ

01 Jul 2020 13:30 น.
อ่าน 15,884 ครั้ง

"เยียวยา​กลุ่ม​เปราะบาง" โอนครั้งเดียวจบ

พม. ย้ำชัดเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจ่ายรอบเดียว 3,000 บาท ภายใน 20 ก.ค. นี้


นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​เปิดเผย​ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา​กลุ่ม​เปราะบางที่ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​โค​วิด​19 โดยเมื่อวานนี้(30มิ.ย) ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงินเยียวยา ครั้งเดียว 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม​ 2563

ส่วนช่องทางการรับเงินมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.รับตามบัญชีเงินอุดหนุนรายเดือนที่เข้าตามปกติทุกเดือน และ 2.รับเงินสด โดยกรมบัญชีกลาง​จะโอนเงินให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นคนจัดสรร

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ได้สิทธิ์ทั้งหมด 6,781,881 ราย ประกอบด้วย 1. เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย และ 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย 

 "กลุ่มเปราะบางทั้งสามกลุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงานของสมาชิกครอบครัว ซึ่งกระทรวงจะจ่ายเงินรายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท " 
 

 นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบาง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) 2. เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีก

 โดยหากได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสดก็ถือว่ามีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวง พม. ซึ่งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะเร่งดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน คิดเป็นเงิน 3,000 บาท (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 


ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

ขณะที่นางสาวรัชดา ธนาดิรก รองโฆษกรัฐบาล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลง การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ครั้งเดียว รวม 3,000 บาท เร็วที่สุด คือ "ก่อน 20 ก.ค.นี้"

โดยโอนเงินผ่านบัญชีตามสิทธิกลุ่มเปราะบางที่แจ้งไว้ หรือรับเงินสดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้ไม่มีบัญชีธนาคาร สอบถามโทร.1300หรือสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัด

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend