14 เมษายน 2021

ตรวจสอบด่วน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" 2 หมื่นล้าน จ่ายใครบ้าง

16 Jun 2020 15:03 น.
อ่าน 11,357 ครั้ง

ตรวจสอบด่วน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" 2 หมื่นล้าน จ่ายใครบ้าง

ครม.อนุมัติแล้ว "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" พร้อมจ่ายงวดแรก 2,000 บาทภายในเดือนมิถุนายนนี้


วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงการคลัง (ก.คลัง)ได้มีการประชุมร่วมกัน พร้อมทั้งคัดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิซ้ำซ้อนที่ได้รับเงินเยียวยาจาก "เราไม่ทิ้งกัน" ,เงินเยียวยาเกษตรกร,เงินเยียวยาแรงงานของสำนักงานประกันสังคม รวมถึงการได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการและผู้ที่มีชีวิตอยู่ 


พบว่า ณ วันที่ 31 พ.ค.2563 มีจำนวนกลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น 6,781,881 คน ประกอบไปด้วย 1.เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จําวน 1,394,756 คน  2.ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,056,596 คน  และ 3. ผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการ จํานวน 1,330,529 คน  


โดยกลุ่มเปราะบาง 6,781,881 รายจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 63 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,345,643,000 บาท ซึ่งเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับตามปกติทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  

ขณะที่รอบของการจ่ายเงินเยียวยานั้น กระทรวงพม.จะจ่ายของเดือนพ.ค.รวมกับ มิ.ย.เป็นเงิน 2,000 บาท และเดือน ก.ค. 1,000 บาท


สำหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ กระทรวงพม.ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยให้กระทรวงการคลังรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดด้วย
 


 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เกาะติด "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับเงิน 3,000บาท

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เริ่มจ่าย มิ.ย. รวดเดียว 2,000 บาท

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" รายชื่อซ้ำซ้อน หมดสิทธิ์รับ 3,000 บ.

ไทม์ไลน์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง
สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ครม.มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 26 พ.ค.หลังจากนั้นกระทรวงพม.ได้รับเรื่องและไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ 1 มิ.ย.หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น คลัง ,สำนักงานประกันสังคม มหาดไทย สภาพัฒน์ ก็ได้มอบหมายให้พม.ตรวจสอบความซ้่ำซ้อนของการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563 


ต่อมาในวันที่ 9 มิ.ย. ทางพม.ได้แจ้งต่อก.คลัง ว่าได้ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มได้แก่ 1.  ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 2. คนพิการ ที่มีบัตรความพิการ โดยตรวจสอบกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของก.คลัง,ก.เกษตรฯและแรงงาน อย่างไรก็ตามไม่ได้ ตรวจสอบความซ้ําซ้อนสําหรับเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีจํานวนผู้ผ่าน การตรวจสอบทั้งสิ้น 6,781,881 ราย  วงเงิน 20,345,643,000 บาท 


ทั้งนี้ กรณีกรณีเด็กที่เกิดก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2563 ซึ่งข้อมูล อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หรืออยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 191,621 ราย ทาง พม. เห็นว่าควรเสนอ ก.คลัง พิจารณาให้ใช้สิทธิการช่วยเหลือเยียวยาสําหรับ กลุ่มคนตกหล่น ซึ่ง ก.คลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ


ล่าสุดในวันที่ 16 มิ.ย. มีมติเห็นชอบให้ พม.ดําเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend