ไปรษณีย์ไทยแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าตองติดโควิด 1 ราย

23 เม.ย. 2563 เวลา 10:53 น.437

ไปรษณีย์ไทย แจงมีเจ้าหน้าที่ ปณ.ป่าตอง ภูเก็ต 1 ราย ติดโควิด-19  ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ กักตัวครบกำหนดแล้วมาทำงาน ปิดสาขา 1 วัน เพื่อฆ่าเชื้อแล้ว สั่งผู้ที่ใกล้ชิดกักตัว 14 วัน

23 เมษายน 2563- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงกรณีพบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่คัดแยกไปรษณียภัณฑ์  ไปรษณีย์ป่าตอง  ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ให้บริการลูกค้า โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563  เป็นไข้หวัดจึงไปตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัด ตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 พร้อมแนะนำให้สังเกตอาการ 14 วัน  จึงได้เข้ารับการกักตัว ณ สถานที่เทศบาลเมืองป่าตองกำหนด เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 และให้กลับบ้านได้ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว แต่ไม่มีอาการบ่งบอกแต่อย่างใด และขอลาหยุดงานต่อจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยกลับมาปฏิบัติงานตามปกติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้ตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนปฏิบัติงานทุกวัน  โดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่มีไข้  แต่มีอาการไออย่างรุนแรง เมื่อเวลา 10.30 น.  จึงได้ไปพบแพทย์อีกครั้ง และผลตรวจครั้งนี้ปรากฏว่ามีผลเป็นบวก  จึงได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลทันที
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปรษณีย์ไทยได้สั่งการให้ที่ทำการไปรษณีย์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หยุดให้บริการชั่วคราว 1 วัน  เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ และสิ่งของทางไปรษณีย์  ที่รอการส่งต่อเรียบร้อยแล้ว ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ไปรษณีย์ไทยแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าตองติดโควิด 1 ราย

พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว  หยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทนระหว่างนี้ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นาใน  เคาน์เตอร์ไปรษณีย์กมลา  ไปรษณีย์ทวีวงศ์  ไปรษณีย์กะทู้