svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมศุลฯ ยัน ชุดตรวจโควิด-19 ที่มี อย. ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0%

13 กรกฎาคม 2564

กรมศุลฯ ยืนยัน ชุดตรวจโควิด ที่มีใบอนุญาตจาก อย. จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า เหลือ 0% เพราะถือเป็นอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งนี้มาตรการยกเว้นภาษีนำเข้ามีผลจนถึง มีนาคม 65 ชี้แต่ยังคงต้องเสียภาษี VAT 7% ปกติ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การนำเข้า ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  จะได้รับยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าเหลือ 0% เพราะถือเป็นกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งนี้ ครม. ได้ขยายเวลายกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้แล้วจนถึงเดือน มีนาคม 2565 แต่การนำเข้าดังกล่าวยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ 7%

พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าชุดตรวจโควิด-19 ดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนด้วย โดยไม่สามารถนำเข้ามาเองโดยไม่มีใบอนุญาตจาก อย.ได้ ดังนั้นขอเตือนหากมีการสั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์จากต่างประเทศ หรือหิ้วเข้ามาโดยไม่มีอนุญาต หากตรวจพบก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้