KIAT ย้ายเข้าเทรดใน SET

25 มิ.ย. 2564 เวลา 5:14 น.938

ตลท.ประกาศเปลี่ยนตลาดรอง ย้าย KIAT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เริ่ม 28 มิ.ย. 2564

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยย้ายหลักทรัพย์บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน) (KIAT) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จากเดิม KIAT อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจะย้ายเข้าตลาดหลักทรัพย์ SET เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และลักษณะธุรกิจเป็นบริษัทให้บริการขนส่งด้านวัตถุอันตราย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์พิเศษ

แท็กที่เกี่ยวข้อง