22 เมษายน 2021

ตลท.เปิดให้เทรดหุ้น THAI- POST ได้ชั่วคราว 16 เม.ย.-17 พ.ค.64 

08 Apr 2021 10:59 น.
อ่าน 1,148 ครั้ง

ตลท.เปิดให้เทรดหุ้น THAI- POST ได้ชั่วคราว 16 เม.ย.-17 พ.ค.64 

ตลท.เปิดให้ซื้อขายหุ้น“THAI- POST” ได้ชั่วคราวระหว่างวันที่ 16 เม.ย.-17 พ.ค.64 ด้วยบัญชี “Cash Balance” กำหนดซิลลิ่ง-ฟลอร์ ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันแรกที่มีการซื้อขาย (16 เม.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 2564 -17 พ.ค. 2564 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

โดยก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ POST และ THAI

ต่อมาบริษัทแจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้ 

- กรณี THAI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และมีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน การแปลงหนี้เป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ

- กรณี POST อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ และปรับโครงสร้างองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

1.เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำะเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ POST และ THAI มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดีหากในวันที่ 16 เม.ย. 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ Ceiling & Floor นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น)

และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคา Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ POST และ THAI จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2564เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ POST และ THAI โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายย่อย THAI-POST-APEX ระทึก!ถูกเพิกถอนพ้นบจ.

ตลท.แขวน SP หุ้น THAI เข้าข่ายเพิกถอน

THAI เผยศาลล้มละลายขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูถึง 2 มีนาคม 64


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend