26 กุมภาพันธ์ 2021

รู้ยัง!ระบบ My Tax Account ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบค่าลดหย่อนได้ด้วยตัวเอง

18 Jan 2021 16:40 น.
อ่าน 1,930 ครั้ง

รู้ยัง!ระบบ My Tax Account ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบค่าลดหย่อนได้ด้วยตัวเอง

กรมสรรพากรพัฒนาระบบ My Tax Account ใหม่ช่วยอำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ 9 รายการด้วยตัวเอง ก่อนที่จะทำรายการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91


กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบ My Tax Account ใหม่ ที่สามารถให้ผู้เสียภาษีได้เข้าถึงข้อมูล และบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างได้ด้วยตัวเองถึง 9 รายงาน  ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91  พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอคืนภาษี

 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบ My Tax Account ให้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


สำหรับระบบนี้ช่วยให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วยตนเองก่อนการยื่นแบบแสดงรายการ โดยได้เพิ่มข้อมูลค่าลดหย่อนรวมเป็น 9 รายการ ประกอบด้วย

 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 


2.เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ 


3.เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation 


4.เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 


5.เบี้ยประกันชีวิต 


6.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 


7.เบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา 


8.ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย (กรณีกู้คนเดียว) 


9.เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

 

รวมทั้งข้อมูลเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับข้าราชการ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
 ทั้งนี้ผู้เสียภาษีสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏ ในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีได้อีกด้วย

 

นางสมหมาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่แสดงบนระบบ My Tax Account เป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากหน่วยงานภายนอกหากพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อ  ไปยังหน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรได้  ที่สำคัญกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการยืนยันตัวตน เพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย ป้องกันการสวมรอยในการเข้าทำรายการ


เพราะนอกจากการเข้าใช้งานโดยกรอก Username และ Password ของระบบ e-Filing พร้อมทั้งระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) แล้ว ยังมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส One Time Password (OTP) เพิ่มขึ้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

 

กรมสรรพากรพัฒนาระบบ My Tax Account ใหม่


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend