6 มีนาคม 2021

คลินิกแก้หนี้ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2 มาตรการขยายเวลาชำระเงินเช็กที่นี่

15 Nov 2020 09:13 น.
อ่าน 548 ครั้ง

คลินิกแก้หนี้ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2 มาตรการขยายเวลาชำระเงินเช็กที่นี่

คลินิกแก้หนี้ เปิดมาตรการชjวยเหลือลูกหนี้ 2 มาตรการ จ่ายไม่ไหว และ จ่ายเท่าที่ไหว ถึงเดือนมิ.ย. 64 รายละเอียดเป็นอย่างไรเช็กที่นี่


วันที่ 15 พ.ย. จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.ปรับสูตร คลินิกแก้หนี้ ขยายเวลาเลื่อนชำระหนี้ออกไปอีก 9 เดือนถึงมิ.ย.64 มาตรการที่ออกมาเรียกว่า  “ยา 2 สูตร”คือ

  1.จ่ายไม่ไหว เลื่อนกำหนดชำระหนี้ให้ถึง มิ.ย 64 โดยไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และ ไม่เสียประวัติ

2. จ่ายเท่าที่ไหวและจ่ายต่อเนื่อง ลดดอกเพิ่ม 1-2 % จ่ายมากลดมาก (จ่ายค่างวดเฉลี่ยตั้งแต่ 80% ขึ้นไปลดให้ 2% ถ้าไม่ไหวแต่จ่ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40% ลดให้ 1%)

*เฉพาะลูกค้า คลินิกแก้หนี้เท่านั้น* ลูกค้า 1 ท่าน เลือกยาได้แค่ 1 สูตรเท่านั้น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“คลีนิกแก้หนี้” ปรับเงื่อนไขใหม่ หนี้เสียก่อน 1 ก.ค.63 เข้าโครงการได้

เช็กด่วน "คลินิกแก้หนี้"สัญจร จัดที่ไหน - ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ธปท.ขยาย“ลดดอก-พักหนี้”ถึงกลางปี 64 ลดดอกเพิ่ม 1-2%

SAM ตะลุยอนุสาวรีย์ชัยฯ ช่วยคนเป็นหนี้เสีย

 

 การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ใบแจ้งหนี้/ เอกสารแสดงความเป็นหนี้

 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดย ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

หลักฐานแสดงรายได้

 • พนักงานประจำ เตรียมสลิปเงินเดือน 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • อาชีพอิสระ เตรียมเอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)
 • ข้าราชการ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย / บัตรเงินบำนาญ
 • หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ**
 • เป็น NPL ก่อน 1 ก.ค. 63 (มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป)
 • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ หรือ สอบถามความคืบหน้าที่ 0-2610-2266

จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ

 • เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯจะติดต่อนัดหมายท่าน เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างon-bank)เจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์
 • www.debtclinicbysam.com
 • www.คลินิกแก้หนี้.com

 

สมัครส่งทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารได้ที่ ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เฉพาะสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน My GPF Application

 

 

คลินิกแก้หนี้ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2 มาตรการขยายเวลาชำระเงินเช็กที่นี่

 

 

คลินิกแก้หนี้ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2 มาตรการขยายเวลาชำระเงินเช็กที่นี่

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินเข้าบัญชี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ผ่านธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
 15. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 16. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารออมสิน

 

Non-bank ที่เข้าร่วมโครงการ

 1. จี แคปปิตอล (บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 2. เจ มันนี่ (บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด)
 3. บัตรเครดิต (เซ็นทรัล เดอะวัน บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด)
 4. ซัมมิท แคปปิตอล (บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด)
 5. สินเชื่อซิตี้คอร์ป (บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด)
 6. บัตรเทสโก้ ผบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด)
 7. นครหลวง แคปปิตอล (บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 8. บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา (บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด)
 9. พรอมิส (บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด)
 10. เมืองไทย แคปปิตอล (บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 11. แมคคาเล กรุ๊พ (บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
 12. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ผบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 13. กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 14. บัตรอิออน (บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend