www.ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เหลือสิทธิลงทะเบียนอีก 3 ล้านสิทธิ

20 ต.ค. 2563 เวลา 22:30 น.4.4k

www.ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com รอประชาชนลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง หลังเปิดมา 5 วัน ลงทะเบียนคนละครึ่งกว่า 6 ล้านราย

วันนี้ 21 ต.ค. ผ่านไปแล้ว 5 วัน สำหรับ โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่ง บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านสิทธ โดยกระทรวงการคลังเปิดให้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 6,307,974 ล้านราย ยังคงเหลือสิทธิให้ประชาชน ลงทะเบียนคนละครึ่ง อีกจำนวน 3,692,026 ล้านสิทธิ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

www.ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เหลือสิทธิลงทะเบียนอีก 4 ล้านสิทธิ

รับสิทธิ www.คนละครึ่ง.com เปลี่ยนใจลงทะเบียนช้อปดีมีคืนได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบ

แอปเป๋าตัง เติมเงินจ่าย คนละครึ่ง ได้เมื่อไหร่ เช็กที่นี่

www.คนละครึ่ง.com เตือนประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้รับสิทธิ์ต้องใช้ภายใน 14 วัน

 

สำหรับคนละครึ่ง! รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50%

  • โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

 

วิธีดำเนินโครงการ

ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด

เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้

ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย

ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า

ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

 

กำหนดการลงทะเบียน

ร้านค้า เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

ประชาชนน เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

ช่วงระยะเวลใช้จ่าย 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

 

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

สัญชาติไทย

ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

***ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

โครงการนี้รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ 50% ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อวันต่อคน และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตัวอย่าง หากซื้อสินค้าจำนวน 300 บาท เราจ่ายเอง 150 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 150 บาท หรือกรณีที่ซื้อสินค้า 350 บาท เราต้องจ่ายเอง 200 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 150 บาทต่อวันเท่านั้น

การซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น ดังนั้น ก่อนซื้อสินค้า ต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นนำไปสแกนกับแอปพลิเคชันถุงเงิน ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

“วงเงินของภาครัฐ” ต้องใช้ให้หมดวันต่อวันไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปได้ ส่วนเงินที่ผู้เข้าร่วมโครงการเติมเองสามารถเก็บไว้ได้หรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของตนเองก็ทำได้

หลังจากซื้อสินค้า รัฐบาลจะโอนเงินให้กับร้านค้าจำนวน 50% ของสินค้าที่ซื้อ สูงสุด 150 บาท ให้กับร้านค้าในวันถัดไป

ครอบคลุมสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ)

โครงการนี้จะไม่ใช่การโอนเงินสดให้ไปกดใช้เอง เพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697, 3527, 3548, 3509

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144