14 มิถุนายน 2021

สนพ. ยันโปร่งใส! ราคากลางจ้างพีอาร์

25 Sep 2018 11:21 น.
อ่าน 242 ครั้ง

สนพ. ยันโปร่งใส! ราคากลางจ้างพีอาร์

250961-1115

สนพ. ยืนยันการกำหนดราคากลางประมูลงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากบริษัทพีอาร์ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หลังจาก "ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ พบข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ด้วยการใช้ราคาอ้างอิงจากบริษัทเอกชนที่เข้ามารับงาน ต่างจากการกำหนดราคากลางของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ที่ใช้วิธีกำหนดราคากลางงานในลักษณะเดียวกัน 3 วิธี คือ 1.ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด 2.ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ และ 3. คือ การสืบราคาจากท้องตลาด

 

วัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการ สนพ. วัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการ สนพ.

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการ สนพ. ทำหนังสือชี้แจงว่า การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ในโครงการต่าง ๆ ของ สนพ. ที่ผ่านมา ยืนยันว่า ได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดตลอดมา เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดราคากลาง เนื่องจากราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการตามขอบเขตของงานจ้างในลักษณะที่ สนพ. กำหนด ไม่มีราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด หรือ ไม่มีฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดทำ หรือ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือ ส่วนราชการอื่นกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในการสืบทราบราคาจากท้องตลาด สนพ. ก็ได้นำขอบเขตของงานจ้างที่กำหนดส่งให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และเป็นผู้ประกอบการที่ปรากฏรายชื่อในเว็บไซต์ รวมถึงผู้ที่ได้เคยรับงานจ้างกับทางกระทรวงพลังงาน ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เสนอราคาเข้ามาและนำมาคำนวณหาราคาเฉลี่ยกลาง เพื่อใช้เป็นราคากลางในการประกวดราคาจ้าง

 

©mohamed_hassan ©mohamed_hassan

"วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกับสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ใช้ในการกำหนดราคากลาง ประกอบกับราคากลางที่ได้มานั้น เป็นเพียงฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้เท่านั้น หากราคากลางสูงกว่างบประมาณ แต่ก็สามารถเจรจาให้ราคาที่จัดจ้างจริงลดต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณได้ผ่านการประกวดราคา"

นอกจากนั้น ในการประกวดราคาแต่ละครั้ง สนพ. ไม่ทราบได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใดสนใจที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอราคาในครั้งนั้นบ้าง เนื่องจากเป็นการดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ที่ได้กำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาจัดจ้างฯ โดยเปิดเผยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ สนพ. ที่เป็นการเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

สนพ. ยังยืนยันว่า ผลการยื่นซองประกวดราคาในครั้งที่ผ่าน ๆ มา มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ไม่เคยรับงานกับ สนพ. มาก่อน ได้เข้ามายื่นข้อเสนอด้วยเช่นกัน การกำหนดราคากลางในลักษณะดังกล่าวมิใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการกีดกัน หรือ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อีกทั้งการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ของ สนพ. มีการดำเนินการที่เปิดเผยโปร่งใสตลอดมา และได้ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,403 วันที่ 23-26 ก.ย. 2561 หน้า 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"ศิริ" ชง ครม. เด้ง "ทวารัฐ" พ้น สนพ. ไปนั่งผู้ตรวจ
พบพิรุธ สนพ. ตั้งราคากลาง จ้าง บ.พีอาร์!!


เพิ่มเพื่อน
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend