16 พฤษภาคม 2021

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เลื่อนสอบปลายภาค

14 Apr 2021 16:35 น.
อ่าน 106 ครั้ง

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เลื่อนสอบปลายภาค

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ออกประกาศเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคที่หนึ่ง ปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19


รายงานจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ว่า ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา และประชาชน มสธ.จึงขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2563 ที่จะสอบวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไปก่อน และจะประกาศกำหนดการสอบใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังปรากฏว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิมและปัจจุบันมีสถิติผู้ติดเชื้อโรคหลายวันทั่วประเทศเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ

โดยกำหนดมาตรการให้สถาบันการศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2564 กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการงดการจัดการเรียนการสอน และให้งดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักศึกษา ส่งผลกระทบให้โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสอบให้แก่นักศึกษาได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักศึกษาที่เข้าสอบ รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฎิบัติราชการเกี่ยวกับการสอบทั่วประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงให้เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ลงชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend