19 เมษายน 2021

“จีน”ยึดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฟื้นฟูชนบทบรรเทาความยากจน  

04 Apr 2021 08:30 น.
อ่าน 150 ครั้ง

 “จีน”ยึดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฟื้นฟูชนบทบรรเทาความยากจน  

“จีน”ยึดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฟื้นฟูชนบทพื้นที่ยากจน แผน 5 ปีข้างหน้า เน้นเพาะปลูกระยะยาวและสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อบรรเทาความยากจน


พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะช่วยในการดำเนิน "การเปลี่ยนแปลงที่งดงาม” ต่อการฟื้นฟูชนบทในพื้นที่ยากจน  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


 ๑. "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔"  และโครงร่างของเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การรวมและการขยายผลของการบรรเทาความยากจน ควรเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิผลกับการฟื้นฟูชนบท ในขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาประเทศของจีน โดยจะจัดตั้งและปรับปรุงกลไกความช่วยเหลือสำหรับประชากรที่มีรายได้น้อยในชนบท และพื้นที่ด้อยพัฒนา เพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมของนโยบายความช่วยเหลือที่สำคัญรวมทั้ง การลงทุนทางการเงินและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บรรเทาความยากจนต่อไป 

 ๒. เว้ย เป่าหลิน หัวหน้าแผนกข้อมูลของการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่  ของเมืองเสียนหยาง มณฑลส่านซี กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือระดับรากหญ้าจะติดตามได้ทันเวลา และติดตามการจัดการความช่วยเหลือ ในลักษณะที่กำหนดเป้าหมาย เพื่อรวบรวมและปรับปรุงผลลัพธ์ของการบรรเทาความยากจน 

โครงร่าง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" เสนอเพื่อสร้างและปรับปรุงกลไกระยะยาวสำหรับการรวมและขยายผลการบรรเทาความยากจน รวมทั้งปรับปรุงการติดตามความเคลื่อนไหวของการป้องกันการกลับไปสู่ความยากจน ตลอดจนกลไกการช่วยเหลือที่แม่นยำและดำเนินการตรวจสอบคนยากจนที่มีแนวโน้มกลับสู่ความยากจน 

๓. ในการติดตามประเมินผลช่วง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๓" ที่มีการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมในการบรรเทาความยากจนในภาคอุตสาหกรรม ทำให้รายได้สุทธิต่อหัวของคนยากจนที่มีบัตรลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก ๒,๙๘๒ หยวนในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เป็น ๑๐,๗๔๐ หยวนในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี ๒๙.๒% 

โดยในอีก ๕ ปีข้างหน้า รัฐบาลจีนจะดำเนินการเพาะปลูกระยะยาวและสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่บรรเทาความยากจนเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการพัฒนาจากภายนอกและเน้นความยั่งยืน
 


บทสรุป ในการเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่บรรเทาความยากจนดังกล่าวนั้น นายเหยียน ตงฉวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการพัฒนา ของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท  ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรปรับรูปแบบอุตสาหกรรมให้เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด 
 

นขณะเดียวกันให้รักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายความช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่า มีการติดตามโครงการ รวมทั้งเร่งแก้ไขข้อบกพร่องด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่บรรเทาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรม

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend