22 เมษายน 2021

เปิดแผน“จีน”เร่งฟื้นฟูชนบท มุ่งเกษตรทันสมัย (2)

06 Mar 2021 15:23 น.
อ่าน 227 ครั้ง

เปิดแผน“จีน”เร่งฟื้นฟูชนบท มุ่งเกษตรทันสมัย (2)

“จีน”เร่งส่งเสริมฟื้นฟูชนบท มุ่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย ขยายผลการบรรเทาความยากจน


 

พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีน เกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๒) โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิผลระหว่างการรวมกลุ่มและการขยายผลของการบรรเทาความยากจนและการฟื้นฟูชนบท  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

๑. กำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับการบรรจบกัน หลังจากเป้าหมายและภารกิจในการบรรเทาความยากจนเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านห้าปี สำหรับมณฑลที่พ้นจากความยากจน นับจากวันที่มีการบรรเทาความยากจน เพื่อช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้ 

โดยในช่วงการเปลี่ยนแปลงจะรักษาเสถียรภาพโดยรวมของนโยบายความช่วยเหลือหลักในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่ละรายการตามหมวดหมู่โดยเข้าใจจังหวะความเข้มข้นและเวลาที่จำกัด อย่างมีเหตุผลและค่อยๆ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น จากทรัพยากรส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการบรรเทาความยากจนไปสู่การส่งเสริมที่ครอบคลุมของการฟื้นฟูชนบทและส่งเสริมงาน "สามชนบท" การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นการแนะนำมาตรการในการดำเนินการเฉพาะสำหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายต่างๆ โดยทันที เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในการทำงานและไม่มีช่องว่างในนโยบาย 

๒. รวบรวมและขยายผลการบรรเทาความยากจนต่อไป โดยปรับปรุงกลไกการตรวจสอบและความช่วยเหลือแบบไดนามิก เพื่อป้องกันการกลับไปสู่ความยากจน มีการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที แก่คนยากจนที่มีแนวโน้มที่จะกลับสู่ความยากจน และรักษาผลกำไรในการป้องกันการกลับสู่ความยากจนในวงกว้าง 

โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ตั้งถิ่นฐานจากส่วนกลางขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้มีการทำงานที่มั่นคง ในการติดตามความช่วยเหลือสำหรับการย้ายถิ่นฐาน การเพิ่มการจ้างงาน และการสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริการสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการกำกับดูแลชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเสริมสร้างการจัดการทรัพย์สินและการกำกับดูแลโครงการบรรเทาความยากจน 
  

๓. ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทในพื้นที่บรรเทาความยากจนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเพาะปลูก และปรับปรุงพันธุ์พิเศษในพื้นที่บรรเทาความยากจน การดำเนินกิจกรรมเพื่อการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างกว้างขวาง และขยายความช่วยเหลือด้านการบริโภคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การดำเนินงานที่ดีในการส่งออกแรงงานที่มีการจัดระเบียบต่อไป 

การจัดทำแผนโดยรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านสวัสดิการสาธารณะ และให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่มีปัญหาในการจ้างงาน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและชนบทวิธี การบรรเทาทุกข์จากการทำงานเพื่อการทำงานจะได้รับการส่งเสริมรวมทั้งดึงดูดผู้คนที่ยากจนและผู้มีรายได้น้อย ให้หางานทำในท้องถิ่นมากขึ้น 

การมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญระดับภูมิภาค และข้ามภูมิภาคจำนวนมาก ในพื้นที่บรรเทาความยากจน การเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการฟื้นฟูชนบทในมณฑลที่ยากจน ในเขตการบรรเทาความยากจน ในภาคตะวันตก โดยจะมีการระบุเขตการฟื้นฟูชนบทที่สำคัญของประเทศ เพื่อการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกท้องถิ่นเลือกมณฑล จากความยากจนเป็นมณฑลหลักในการฟื้นฟูชนบทอย่างอิสระ การยืนยันและปรับปรุงความร่วมมือตลอดจนการสนับสนุนแบบคู่กันระหว่างตะวันออกและตะวันตก การมีส่วนร่วมของกองกำลังทางสังคมในการช่วยเหลือและกลไกอื่น ๆ

 

 


๔. เสริมสร้างความช่วยเหลือตามปกติสำหรับประชากรที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ชนบท ดำเนินการตรวจสอบประชากรที่มีรายได้น้อยในชนบทแบบไดนามิก รวมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามลำดับชั้นและแบบแยกประเภท สำหรับประชากรที่มีรายได้น้อยในชนบทที่มีความสามารถในการทำงาน การยืนยันความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมในการจ้างงานและพึ่งพาตนเองในการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความร่ำรวย


 บทสรุป การตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิผลระหว่างการรวมกลุ่มและการขยายผลของการบรรเทาความยากจน และการฟื้นฟูชนบทดังกล่าวนั้น เป็นแนวทางที่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีน เห็นว่า จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend