16 มิถุนายน 2021

ทอท.ไม่โหวตฟื้นฟู“การบินไทย”หากไม่แก้ไข3ข้อตามที่เสนอ

11 May 2021 17:45 น.
อ่าน 2,651 ครั้ง

ทอท.ไม่โหวตฟื้นฟู“การบินไทย”หากไม่แก้ไข3ข้อตามที่เสนอ

ทอท.ชงแก้แผนฟื้นฟูการบินไทย เหตุแผนธุรกิจไม่ชัด โดยจะไม่โหวตลงมติผ่านแผนหากไม่แก้ไข 3 ข้อจากที่เสนอขอแก้ไขไปทั้งหมด 4 ข้อ


การจัดประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 12 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น.ถือเป็นขั้นตอนสำคัญตามกฎหมาย หากเจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯในสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด การบินไทยจะสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่หากเจ้าหนี้ลงมติไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูการบินไทยจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย

แหล่งข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ระบุว่าแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ทอท.พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจน ทำให้ทอท.ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนวันประชุมเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 3 วันไปแล้ว โดยประเด็นที่ ทอท. เสนอขอให้ผู้ทำแผนฯ ปรับปรุงแก้ไข มี  4 เรื่องหลัก ได้แก่

1.การสร้างรายได้และการลดต้นทุนจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน(Flight Business) บอร์ด ทอท.มองว่ายังไม่มีความชัดเจนหลายเรื่อง ได้แก่ การกำหนดจำนวนและประเภทของเครื่องบิน, เครือข่ายเส้นทางการบินที่ใช้ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Hub) ,การวิเคราะห์และการจัดตารางการบิน (SLOT) เพื่อปรับเครือข่ายเส้นทางการบินความถี่ และจำนวนเที่ยวบิน รวมไปถึงการทำแผนการตลาดที่สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากร เช่น หลุมจอด เค้าน์เตอร์เช็คอิน เป็นต้น ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (Non-Fight Business) มีกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ชัดเจน ซึ่งบอร์ด ทอท. เสนอว่าแผนฯควรมีการกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่ารัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ให้ชัดเจน ซึ่งได้แก่ กิจการครัวการบิน คลังสินค้า อุปกรณ์บริการภาคพื้น และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการให้บริการด้านผู้โดยสาร (Passenger Handling Service)

โดยจำเป็นจะต้องระบุระยะเวลาและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของ การบินไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

3.การพิจารณากำหนดต้นทุนการดำเนินงานด้านการบินของ การบินไทย ภายใต้อัตราค่าภาระของแต่ละท่าอากาศยาน เช่น ค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Fee) เป็นต้น จะต้องให้มีความเท่าเทียมกันกับสายการบินอื่น ๆ โดยต้องเป็นไปตามหลักสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)

4.การปรับลดระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) ลง 1 ปี บอร์ด ทอท.มองว่าควร แก้ไขเป็นชำระหนี้เป็นรายครึ่งปี โดยเริ่มรับชำระเงินต้นทุก ๆ ครึ่งปี งวดละ 25% โดยเริ่มชำระงวดแรกในครึ่งปีหลังของปีที่ 2ของแผนพื้นฟูฯ และได้รับชำระเงินตันครบในครึ่งปีแรกของปีที่ 4 และค่าปรับจะได้รับ 100% ในครึ่งปีของปีที่4

ข้อเสนอในการขอปรับแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการทั้ง 4 ประเด็น ถือเป็นสาระสำคัญในการดำเนินงานของการบินไทย หากไม่ได้รับการแก้ไขให้ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อการบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งทางอากาศในระดับประเทศด้วย

“บอร์ด ทอท. ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาแผนฟื้นฟูฯการบินไทยเอาไว้แล้ว โดยจะมอบอำนาจให้ผู้แทน ทอท. ทำการลงมติในการประชุมเจ้าหนี้การบินไทยในวันพรุ่งนี้(12 พ.ค.64 ) โดยกำหนดให้ลงมติ ยอมรับแผนฯ รวมถึงกระบวนการที่ต่อเนื่อง หากผู้ทำแผนได้แก้ไขแผนธุรกิจตามคำร้อง ในข้อที่ 1 ,2 และ3 และให้ทำการลงมติ ไม่ยอมรับแผนฯ รวมถึงกระบวนการที่ต่อเนื่องตามวาระการประชุมเจ้าหนี้ หากผู้ทำแผนไม่ได้แก้ไขแผนธุรกิจตามคำร้องที่ 1 ,2 และ3

ด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอท.กล่าวว่าในการโหวตแผนฯ นั้น บริษัทการบินไทย  จะให้เวลาเจ้าหนี้อ่านแผน โดยหากเจ้าหนี้คนไหนมีข้อท้วงติงหรือความเห็นเพิ่มเติม ก็ให้ท้วงติงภายในวันที่ 7 พ.ค. 64 เพื่อให้การบินไทย พิจารณาปรับ/หรือไม่ปรับแผนฯ ก่อนการโหวตในวันที่ 12 พ.ค. 64

ทอท. ก็ดำเนินการตามกระบวนการที่การบินไทยเสนอ "เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ราย อื่นๆ

ส่วนการจะรับหรือไม่รับแผนนั้น อยู่บนพื้นฐานว่า เจ้าหนี้แต่ละรายจะ "เชื่อว่า" แผนฟื้นฟูดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จ

สำหรับ ทอท. แล้ว หากการดำเนินการ "ไม่ขัดต่อกระบวนการทางกฎหมายเป็นที่ประจักษ์" เราเชื่อว่าการบินไทย ทำได้

ข่าวเกี่ยวข้อง:

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend