7 พฤษภาคม 2021

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล“ธาริต  เพ็งดิษฐ์” เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ

10 Mar 2016 14:46 น.
อ่าน 177 ครั้ง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล“ธาริต  เพ็งดิษฐ์” เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ

วันนี้ ( 10 มีนาคม 2559 ) เวลา 13.30 น. นายปรีชา  เลิศกมลมาศ  กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายธาริต  เพ็งดิษฐ์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนายปรีชา  เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช.  เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติของนายธาริต  เพ็งดิษฐ์ , นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 78  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รวมมูลค่า  90,260,687.40 บาท นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่านายธาริตเพ็งดิษฐ์  และนางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินจำนวนมาก หรือมีทรัพย์สินมากหรือมีหนี้สินลดลงมาก เกินกว่าฐานะและรายได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะพึงมีได้ อีกทั้งยังปรากฏพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สิน   รวมทั้งให้บุคคลอื่นถือทรัพย์สินแทน กล่าวคือ ให้นายปิยฤกษ์  อรรถกานต์รัตน์ ซึ่งเป็นหลานชายของนายธาริต  เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์ และบริษัท ปิยธนวรรษ จำกัด ซึ่งมีนายปิยฤกษ์  อรรถกานต์รัตน์  และนางกานดา  เผือดจันทึก  น้องสาวของนางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์ เป็นกรรมการบริษัท มีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินจำนวนมากแทนนายธาริต  เพ็งดิษฐ์  และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายธาริต  เพ็งดิษฐ์ ร่ำรวยผิดปกติ รวมมูลค่า 346,652,588.52  บาท โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติ แต่เนื่องจากทรัพย์สิน   ที่ร่ำรวยผิดปกติดังกล่าวบางส่วนได้มีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้ คงเหลือทรัพย์สินที่นายธาริต  เพ็งดิษฐ์ ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งอายัดไว้เป็นการชั่วคราว จำนวน  90,260,687.40  บาท  ทรัพย์สินที่ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติในส่วนที่เหลือจำนวน  256,391,901.12  บาท  ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายธาริต  เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์ โดยให้ส่งรายงานและสำนวน    การไต่สวนให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 80  และมาตรา 83  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายธาริต  เพ็งดิษฐ์  จำนวน  4  บัญชี  รวมเป็นเงิน  1,254,673.52  บาท   2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์  จำนวน  4  บัญชี  รวมเป็นเงิน  236,827.91  บาท   3.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายปิยฤกษ์  อรรถกานต์รัตน์  จำนวน  4  บัญชี  รวมเป็นเงิน  2,010,350.03  บาท

4. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2394  ตำบลคุ้งสำเภา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท   กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายธาริต  เพ็งดิษฐ์   5. ที่ดินโฉนดเลขที่เลขที่ 28532  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  พร้อมบ้านเลขที่ 414  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี   6.ที่ดินโฉนดเลขที่ 8078  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์ 7. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9326  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมากรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์

8. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9917  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์  9. บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เลขที่ 444 และสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่จำนวน 5 หลัง  ในชื่อ “ฟิออเร่ ปาร์ค” หมู่ที่ 11  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกสร้างบนที่ดิน  โฉนดเลขที่ 8078 , 9326 และ 9917  กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์  10.รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E 250  เลขทะเบียน ญฉ 414  กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์

11. รถยนต์ยี่ห้อ  TOYOTA  รุ่น ALPHARD  เลขทะเบียน ฆฐ 515  กรุงเทพมหานคร  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์   12.ที่ดินโฉนดเลขที่ 8139  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล   13.ที่ดินโฉนดเลขที่ 71289  ตำบลคลองม่วง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล  14.ที่ดินโฉนดเลขที่ 69674  ตำบลคลองม่วง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล

15.ที่ดินโฉนดเลขที่ 9327  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล  16.ที่ดินโฉนดเลขที่ 9328  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล   17.ที่ดินโฉนดเลขที่ 16529  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล  18.ที่ดินโฉนดเลขที่ 21038  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล

19.ที่ดินโฉนดเลขที่ 28765  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย  ศรีทองกุล  20.โฉนดเลขที่ 8090  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายปิยฤกษ์  อรรถกานต์รัตน์

ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนายธาริต  เพ็งดิษฐ์  ดำเนินการทางวินัยต่อไป

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend