กต. ยัน7ชาติไม่ได้บอยคอต “ผู้แทนทรัมป์” ชี้เป็นเทคนิคการทูต

04 พ.ย. 2562 เวลา 10:28 น.1.6k

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย เหตุผลที่เวทีประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ มีผู้นำอาเซียนเข้าร่วมเพียง 3 ประเทศ ส่วนอีก 7 ประเทศ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ จำเป็นต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น เพราะในรอบ 52 ปีของอาเซียน เคยปรับรูปแบบการประชุมเช่นนี้มาแล้ว เรียกว่า “อาเซียนทรอยก้า(ASEAN Troika)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้นำเห็นชอบร่วมกัน ไม่ใช่การตอบโต้สหรัฐ

กต. ยัน7ชาติไม่ได้บอยคอต “ผู้แทนทรัมป์” ชี้เป็นเทคนิคการทูต

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

 

“ในครั้งนี้เป็นแนวทางที่อาเซียนทุกประเทศเห็นชอบและมีท่าทีร่วมกัน โดยคำนึงถึงหลักการทางการทูตของเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งมีระดับผู้นำเข้าร่วม แนวทางอาเซียนทรอยก้า เป็นรูปแบบที่อาเซียนได้ใช้ในโอกาสต่างๆ ในอดีตมาแล้ว เช่น กับสหภาพยุโรป (อียู) แต่สิ่งสำคัญคือผู้แทนอาเซียนทุกประเทศได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้”
 

สำหรับ ASEAN Troika ความหมาย คือ กลุ่มผู้ประสานงานของอาเซียน "เป็นข้อเสนอของไทยในการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงมะนิลา เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผู้นำประเทศ/รัฐบาลอาเซียน เป็นกลไกเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนสามารถแก้ไขและร่วมมือกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทันท่วงทีและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ และในเรื่องที่อาเซียนมีความห่วงกังวลร่วมกันว่ามี แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประสานงานอาเซียนจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักการที่สำคัญของอาเซียน คือ หลักฉันทามติ และการไม่แทรกแซงกิจการภายใน กลุ่มผู้ประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ประเทศที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำของ อาเซียนในปัจจุบัน อดีต และอนาคต "

แท็กที่เกี่ยวข้อง