4 มีนาคม 2021

ผนึกนโยบายภาคเกษตรฟื้นฟูวิกฤติ “โควิด-19”

22 Jan 2021 21:40 น.
อ่าน 127 ครั้ง

ผนึกนโยบายภาคเกษตรฟื้นฟูวิกฤติ “โควิด-19”

เกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 ผ่านการประชุมออนไลน์ ผนึกนโยบาย ภาคเกษตรฟื้นฟูวิกฤติ “โควิด-19” ร่วม 97 ประเทศ


 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 (13th Berlin Agriculture Ministers’ Conference) ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ประจำปี 2564 นี้ มีรัฐมนตรีเกษตรจาก 97 ประเทศ และผู้บริหารจาก 14 องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมหารือและผนึกนโยบายให้ภาคเกษตรสามารถฟื้นฟูจากวิกฤติโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยมีหัวข้อหลัก คือ “How to Feed the World in Times of Pandemics and Climate Change?”

 

เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13

 

นายนราพัฒน์ฯ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “Adaptation to Climate Change” – การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ตระหนักถึงความสำคัญในหัวข้อนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและเกษตรกรในทุกระดับ และได้เสนอการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการในบริบทของกระทรวงเกษตรฯ

 

1. บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ กระจายน้ำอย่างเหมาะสมและทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร รวมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

 

 2. บริหารจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ดิน ใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบ Agri-map เพื่อปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่

 

 3. จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ภาครัฐจะใช้ข้อมูล Big Data เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

 

 4. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน โดยดำเนินระบบเกษตร ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร  ด้วยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี

 

5.ส่งเสริม Smart Farmer และสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรแบบแม่นยำ

 

6. ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อดำเนินโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง


  

ในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถ้อยแถลงผ่านทางคลิปวิดีโอ ซึ่งกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ได้ประชาสัมพันธ์ถ้อยแถลงจากรัฐมนตรีเกษตรประเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ GFFA หรือ https://www.gffa-berlin.de/en/

 

โดยยืนยันว่า ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและระบบอาหาร และการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (The 2021 UN Food Systems Summit) โดยประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้ดำเนินการเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (National Dialogues Convenor)

 

 

กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายและผลักดันให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Chairperson of Committee of Food Security: CFS) ภายใต้กรอบองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อร่วมพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมนำนโยบายด้านระบบอาหารโลกไปผลักดันให้เกิดผลปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวาะการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals)

 

 

นายนราพัฒน์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ประเทศไทยร่วมรับรองแถลงการณ์ (Communique) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 เน้นย้ำผลข้อหารือด้านนโยบายระบบอาหารไปขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง

 

 

 ผ่านการทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) และเวทีความร่วมมือในกรอบพหุภาคีต่างๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร และนำไปจัดทำนโยบายและกิจกรรมเพื่อรายงานในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลกในช่วงปลายปีนี้ด้วย.

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฉลิมชัย” ทดสอบรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตาม

จีน ไฟเขียว “ทุเรียน” ส่งออก หลัง "โควิด-19" ระบาดไทยระลอกใหม่

ตรวจสอบเช็ก “เงินประกันรายได้ยางพารา” เงิน ไม่เข้า ทำอย่างไร

"ประกันรายได้ยางพารา" 4 เหตุผลที่เกษตรกรยังไม่ได้เงินงวด 1 และ 2 เช็กได้ที่นี่

“เงินประกันรายได้ยางพารา” งวด3 ธ.ก.ส. เริ่มโอน 29 ม.ค.

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend