28 กุมภาพันธ์ 2021

“สุริยะ” ดัน “กพร.” สร้างอุตสาหกรรมรักษ์โลก

09 Nov 2020 15:15 น.
อ่าน 336 ครั้ง

“สุริยะ” ดัน “กพร.” สร้างอุตสาหกรรมรักษ์โลก

“สุริยะ” ดัน “กพร.” สร้างอุตสาหกรรมรักษ์โลก ดันสถานประกอบการยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน


นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการมอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยายผลการนำองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) หรือเรียกว่า BCG Model และหลักการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการใช้ประโยชน์กากของเสียและวัสดุเหลือใช้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งสร้างโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วย

              ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิด BCG Model โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง”

              นายวิษณุ  ทับเที่ยง อธิบดี กพร. กล่าวว่า กพร. ได้จัดทำคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (Circular Economy Performance Assessment Guidebook) และระบบการประเมินด้วยตนเอง (Circular Economy Performance Assessment System: CEPAS) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยกระดับสู่องค์กรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน

“สุริยะ” ดัน “กพร.” สร้างอุตสาหกรรมรักษ์โลก และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทำการประกอบการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคู่มือและระบบการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการประเมินด้วยตนเองเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทราบสถานะปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงแนวทางในการพัฒนา ด้วยการนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้วางแผนปรับปรุงองค์กรโดยสามารถ เปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการประเมินกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้  ดังนั้น การประเมิน ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน หรืออุตสาหกรรมรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พร้อมร่วมนำร่องประเมินในสถานประกอบการแล้ว
              “สำหรับการส่งเสริมสถานประกอบการร่วมดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้นั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ความสำคัญ  จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแรงจูงใจโดยเฉพาะด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต”
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ได้ทางลิงก์ https://qrgo.page.link/rs8bv และสามารถเข้าใช้ระบบการประเมินฯ ได้ทางเว็บไซต์ http://cepas.dpim.go.th 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend