ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มไหนได้สิทธิ์เยียวยา 15,000 เช็กที่นี่

19 ส.ค. 2563 เวลา 17:09 น.43.9k

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เกษตรกร 4 กลุ่มไหนบ้างได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร หลัง ครม.เคาะขยายเวลาเพิ่ม

ในที่สุดคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ผลโอนเงินเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วคลิกปุ่มสีเหลือง ยังสามารถติดตามผลการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th และ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบลงทะเบียน www.เยียวยาเกษตรกร.com ชาวสวนยาง 2.1 หมื่นรายรีบแจ้งบัญชีด่วน

ด่วน! ครม.ขยายจ่ายเยียวยาเกษตรกร 4 กลุ่ม ถึง 15 ก.ย.63

ตรวจสอบสถานะwww.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มตกหล่นรอเช็กสิทธิ์

ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรกลุ่มตกหล่นจำนวน 3.7 หมื่นรายรอรับเงิน 15,000

 

 

แล้วเกษตรกร 4 กลุ่มไหนบ้างได้รับสิทธิ์ขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเช็กที่นี่ที่เดียว

 

1.ขยายระยะเวลาการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน จำนวนไม่เกิน 115,892 ราย ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้จ่ายเงินงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย และหากพ้นกำหนด ให้ยุติการติดตามและการโอนเงิน

2.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

3.จ่ายเงินให้แก่ กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ต่อมาได้สละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรตกหล่นจำนวนไม่เกิน 759 ราย ให้จ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

4.ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาจำนวนไม่เกิน 269 ราย โดยจ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

3 เรื่องที่ “ทายาทต้องรู้” เมื่อ“หนี้เป็นมรดก”

แท็กที่เกี่ยวข้อง