12 สิงหาคม 2563 ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 ส.ค. 2563 เวลา 8:45 น.4.9k

“เฉลิมชัย” นำหน้า เกษตรกร แซ่ซ้องสรรเสริญ “ทรงพระเจริญ” 12 สิงหาคม  “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” เผยทรงงานหนัก เคียงคู่กับ ในหลวง ร.9 คนทั้งโลกประจักษ์  “สมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางฯ” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “คนอยู่กับป่า” ยกชีวิตใหม่เกษตรกรพ้นข้อครหาโลก

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี  เช่นเดียวกับปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ลูกจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด และถือเป็นวันหยุดราชการให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์


 

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

 

 

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กล่าวว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป “ทรงพระเจริญ”

 

“เกษตรกรไทย” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นที่ประจักษ์ไม่เพียงคนไทยทั้งนั้น ทั่วโลกก็ตระหนักเพราะทรงพระวรกายเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะภาคเกษตรกรไทยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีความมั่นคงทางอาหารได้ก็เพราะทรงงานผ่านพระราชกรณียกิจในโครงการต่างมากมายที่สร้างเกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งในอาชีพ


 

อุทัย สอนหลักทรัพย์

 

เฉกเช่นเดียวกับนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเรื่อง “คนอยู่กับป่า”  โดยไม่ขัดกันในการครองชีพของประชาชน ด้วยการรักษาป่าให้มากที่สุด อย่าทำลายป่า ถ้ามนุษย์เราไม่มีป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความชุ่มชื้น ชื้นฉ่ำต่อแผ่นดิน และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อขยายพันธุ์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ดังนั้น ป่าไม้และสัตว์ป่า จะต้องมีความสัมพันธ์กัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ เพราะองค์ท่านมีความประสงค์ที่จะให้คนอยู่กับป่า และไม่ทำลายซึ่งกันและกัน

 

 

สอดคล้องกับ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน และ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 และ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 พระราชกฤษฎีกา ตามวรรค2  วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ทำกินให้อาศัยอยู่ในป่า หรืออยู่ภายใต้กฎหมาย พรบ.อุทยานแห่งชาติฯ  โดยมีหลักเกณฑ์ตามพิจารณาความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ที่มีคนอาศัยทำมาหากินอยู่ ส่วน พรบ.ป่าชุมชนฯ นั้นก็มีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชุนมีส่วนร่วมกับรัฐ เพื่อความยั่งยืนของป่า สร้างความชุ่มชื่นให้แก่ชุมชุน รวมทั้ง พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ก็เอื้อประโยชน์ให้ชุมชุน-เอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่า และมีค่าเพื่อการค้า ที่ให้ได้ผลประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องส่งเสริมอุตสาหกรรม สอดคล้องกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีที่อยู่ในเขตนวอุทยาน ป่าชุมชน หรือป่าไม้ จึงเป็นโอกาสที่ร่วมกันให้คนอยู่กับป่า เกิดประโยชน์มากต่อประเทศชาติ ทำให้เกิดความถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ

12 สิงหาคม 2563 ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

นายอุทัย กล่าวว่า ในส่วน “ยางพารา ที่อยู่ในป่าสงวน ในมุมมองของต่างประเทศ สหภาพยุโรป (อียู ) หรือ เอ็นจีโอ ก็ใช้มาตรการ  FSC และ PEFC ที่มีการกล่าวหาโจมตีที่ทำสวนยางบุกรุกป่านั้น ก็จะหมดไป ดังนั้นเมื่อมีกฎหมายดังกล่าวออกมารองรับ จะทำให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นข้อกล่าวหาที่จะมาโจมตีไม่ได้ ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะต้องดำเนินการให้ปฏิบัติติตามกฎหมายดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพ้นข้อครหาต่างประเทศ จึงสอดคล้องวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างยิ่งที่มีพระราชดำริให้คนอยู่กับป่า

 

“เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพระพุทธเจ้า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ในฐานะ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) ก็ขอให้พระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ และมีพระชมมายุยิ่งยืนนานคู่ขวัญของพสกนิกรชาวไทย สืบต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญปราศจากโรคภัย ทรงพระเจริญ”

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง