ตรวจสอบเงินเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com เร่งโอนเงินต่างบัญชีอีกแสนราย

02 ส.ค. 2563 เวลา 17:09 น. 59.5k

ธ.ก.ส.เร่งโอนเงินเยียวยาเกษตรต่างบัญชีอีกแสนรายคาดเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้ เผยดำเนินการสำเร็จแล้ว 7.3 ล้านราย

 

โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรงและสหกรณ์ หรือ กษ. ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  สำหรับเกษตรกร จำนวนไม่เกิน 10 ล้านราย โดยช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนเริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนสำเร็จแล้ว 7.3 ล้านราย

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com รอเกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีใหม่

"เยียวยาเกษตรกร" เช็กสิทธิ์รับเงิน "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ที่นี่

อัพเดท "เยียวยาเกษตรกร" ชงขยายเวลาจ่ายเงินถึง 15 ส.ค. เช็กสิทธิ์ www.moac.go.th ด่วน

สำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า คาดว่าจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจาก ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างโอนเงินต่างบัญชีจำนวน 1 แสนราย ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาทั้ง 3 กลุ่มเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7.3 ล้านราย จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 7.4 ล้าน ดังนั้นเหลืออีก 1 แสนราย  เป็นบัญชีของธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างการโอน ดังนั้นเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และสามารถแจ้งช่องทางการชำระเงิน

ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 38,737 ราย รวมถึงกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2563  โดยให้ขยายไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และจ่ายงวดเดียว 15,000 บาท เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้รายงานผลการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 3 รอบ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,025 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่  1 เดือนพ.ค. จำนวน 7.4 ล้านราย วงเงิน 37,402 ล้านบาท

กลุ่่มที่ 2 เดือนมิ.ย. จำนวน 7.46 ล้านราย วงเงิน 37,328 ล้านบาท

กลุ่มที่ 3 เดือนก.ค. จำนวน 7.45 ล้านราย วงเงิน 37,294 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง