svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตรวจสอบเช็กสิทธิ์www.เยียวยาเกษตกร.com ธ.ก.ส.โอนแล้วแสนล้าน

20 กรกฎาคม 2563

ล่าสุด ธ.ก.ส.ชี้แจงผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 104,521.300 ล้านบาท

วันนี้ 20 ก.ค. เป็นวันที่หกกับ มาตรการ เยียวยาเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร รอบที่ 3  (รอบสุดท้าย)  ซึ่งธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาวันแรกเมื่อวันที่ 15 ก.ค. โดย ธ.ก.ส.กำหนดโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน 1 ล้านรายโดยไม่มีวันหยุด  

สำหรับแผนโอนเงิน เยียวยาเกษตรกรรอบที่ 3 ธ.ก.ส. กำหนดโอนวันแรก คือ วันที่ 15 ก.ค. สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ค. รวมทั้งสิ้น 8 วัน โอนวันละ 1 ล้านราย แบบไม่มีวันหยุด
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เยียวยาเกษตรกร” เช็กสิทธิ์ด่วน www.moac.go.th เตรียมโอนเงินเพิ่ม 1.1 พันล.

www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสถานะด่วน 3 วันสุดท้าย โอนเงินงวด 3

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com รีบแจ้งบัญชีได้เงินรอบเดียว 15,000​​​​​​​

ตรวจสอบผลโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” เคว้งเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน หวั่นชวด

 

ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท(3 เดือน) ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยางวด 3 ของเดือนกรกฎาคม 5,000 บาท รวมผลการโอน 104,521,300 ล้านบาท
ผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรมีดังนี้
รอบที่ 1 เดือนพ.ค จัดสรรให้เกษตรกรไปแล้ว 7,461,009 รายรวมเป็น 37,305.45 ล้านบาท 
รอบที่ 2 เดือนมิ.ย. จัดสรรให้เกษตรกร 7,443,417 ราย รวมเป็นเงิน 37,217.085 ราย
รอบที่3 เดือน ก.ค. จัดสรรให้เกษตร 5,999,834 ราย รวมผลการโอน 104,521.300 ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี รอโอนรอบที่ 1,2,3 จำนวน 22,342 ราย และ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี  รอโอนรอบที่ 2 และ 3 จำนวน 205 ราย 
ไม่สามารถโอนเงินได้ 127,261 ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com