ดัน“ท่าเรือคลองใหญ่”ประตูการค้า-หนุนท่องเที่ยว

19 มิ.ย. 2563 เวลา 8:36 น.1.2k

“คมนาคม”ดัน“ท่าเรือคลองใหญ่”ประตูการค้าปี 64 หนุนเศรษฐกิจภาคตะวันออก ส่งเสริมการค้า -การท่องเที่ยว ดึงเงินตราเข้าสู่ประเทศ

 

 

 

    ดัน“ท่าเรือคลองใหญ่”ประตูการค้า-หนุนท่องเที่ยว

  วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จากนั้นเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

    ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล  และการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารและประกอบการท่าเรือคลองใหญ่ มีมติเห็นชอบให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เข้าบริหารท่าเรือภายในปี 2564

      จากการลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมหารือ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้มอบนโยบายพร้อมข้อสั่งการ โดยสรุปดังนี้

     1. ให้ กทท. เร่งจัดทำแผนเข้าบริหารและประกอบการท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ได้ทันภายในปี 2564 ตามศักยภาพของท่าเทียบเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมประเมินทิศทางและรูปแบบแนวทางการประกอบการที่เหมาะสม

     2. ให้ กทท. จัดทำแผนการใช้พื้นที่ โดยให้เอกชนที่สนใจเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนกิจการของท่าเรือ รวมถึงจัดพื้นที่สำหรับรองรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

    

 

 

ดัน“ท่าเรือคลองใหญ่”ประตูการค้า-หนุนท่องเที่ยว

3.ให้หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการขนส่งทางน้ำแก่ภาคเอกชนควบคู่กัน เพื่อเป็นการผลักดันการส่งออกสินค้าให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกสินค้าผ่านช่องทางจังหวัดตราด     สูงกว่าการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ควรเร่งผลักดันเพื่อนำเงินตราเข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้น

     4. การสนับสนุน กทท.

         4.1 ให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนการดำเนินการสนับสนุนการเข้าบริหารและประกอบการท่าเรือคลองใหญ่ ของ กทท. เช่น แผนการขุดลอก

         4.2 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการร่วมกันให้การสนับสนุน กทท. ในการเข้าบริหารท่าเรือฯ

         4.3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่พัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง        อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ กทท. ในฐานะผู้ประกอบการท่าเรือฯ

   ทั้งนี้ ในฐานะผู้กำกับดูแล จึงได้มอบหมายให้ กทท. ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออก รองรับการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตราดและพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และ กทท.ในฐานะผู้ประกอบการท่าเรือฯ อีกด้วย