ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” กู้ระบบ ทำลิงค์สำรอง ใช้ได้แล้ว

17 พ.ค. 2563 เวลา 9:00 น.341.7k

ก.เกษตรฯ มึน เว็บไซต์ “สศก.” เปิดตรวจสอบสิทธิ์ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ล่มตั้งแต่วันแรก ล่าสุดกู้ระบบ ทำลิงค์สำรองกลับมาใช้ได้แล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบสถานเกษตรกรใน มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์

 

โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รับหน้าที่ทำลิงค์เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์ ว่าได้หรือไม่ ซี่งตามระเบียบการจ่ายเงินของรัฐบาลในมาตรการเยียวยาเกษตรกรนั้นจะจ่ายเฉพาะหัวหน้าครัวเรือนเท่านั้น ส่วนสมาชิกครัวเรือนจะไม่ได้ ดังนั้นในขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ ที่ สศก.เปิดเว็บไซต์สามารถตรวจสอบคนทั่วไปด้วยว่าอยู่ในสถานะไหน อย่างแอดมินที่ลองตรวจไปจะแจ้งเลยว่าอยู่ในระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.28 น. ปรากฏว่าระบบ ของ สศก. มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ คนทั่วไปตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้แล้ว จะเขียน **หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ยังเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมปศุสัตว์และกรมประมง ** ปัจจุบันระบบยังล่มอยู่ใช้ไม่ได้

 

ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” กู้ระบบ ทำลิงค์สำรอง ใช้ได้แล้ว

 

ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายสารสนเทศฯ กำลังแก้ไขปัญหา เนื่องจากระบบหากเข้าพร้อมกันเกิน 5,000 คน จะล่มทันที เชื่อว่าหลายคนที่ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรที่อาจจะลองเข้าไปตรวจสอบสถานะ เพราะง่ายเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเท่านั้น แต่ตอนนี้ย้ำ ระบบใหม่เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร,กรมปศุสัตว์และกรมประมงเท่านั้น คนทั่วไปไม่สามารถใช้ได้

 

ล่าสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทำลิงค์สำรองระบบให้เกษตรกรสามารถเข้าไป ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร ได้แล้ว แต่ต้องใช้เวลาโหลดนานพอสมควร โดยเมื่อเข้าไปแล้วก็จะให้เกษตรกรกรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยมีหมายเหตุว่า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ยังเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมปศุสัตว์และกรมประมง

ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” กู้ระบบ ทำลิงค์สำรอง ใช้ได้แล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง