11 พฤษภาคม 2021

ผ่าวิกฤติกุ้งขาวล้นตลาด-ราคาตก

30 Apr 2020 19:05 น.
อ่าน 4,281 ครั้ง

ผ่าวิกฤติกุ้งขาวล้นตลาด-ราคาตก

กรมประมงไฟเขียวอุ้มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังราคาตกต่ำ ผุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 12 พ.ค.-31 ก.ค. นี้


คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี2561 (กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2562-2564) ครั้งที่ 2/2563 (30 เม.ย.63) โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ได้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

ผ่าวิกฤติกุ้งขาวล้นตลาด-ราคาตก

นายครรชิต เหมะรักษ์  ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  มติที่ประชุมได้สรุปแจ้งความคืบหน้าในโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล ได้แก่ จัดหาจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ จำนวน 40,000 บาทเกษตรกรที่มีพื้นที่ฟาร์มขื้นทะเบียนไว้ไม่เกิน 40 ไร่ และสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเลี้ยงกุ้ง โดยเกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้ง วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

ผ่าวิกฤติกุ้งขาวล้นตลาด-ราคาตก

กรมประมงจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฯ  2 ช่วงได้แก่ ผู้ที่แจ้งรายชื่อความประสงค์ไว้ก่อนหน้านี้/เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการฯตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม.-31 กรกฎาคม 2563 ส่วนและผู้ทียังไม่แจ้งรายชื่อให้เริ่มสมัครได้วันที่ 15 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์หรือประมงอำเภอได้

 

     


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend