23 มิถุนายน 2021

โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ

16 Apr 2020 11:45 น.
อ่าน 670 ครั้ง

โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ

โรงไฟฟ้าชุมชน เดินหน้า ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กแล้ว โรงไฟฟ้า Quick Win 100 เมกะวัตต์ ประกาศรับซื้อได้ 17 เม.ย.นี้


ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับการคลิกออฟโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน นโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเลื่อมลํ้า โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2563 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ของโครงการดังกล่าว ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เห็นชอบเนื้อหาหลักๆ เช่น เป็นโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ รับรู้และเห็นชอบในการก่อสร้าง มีส่วนแบ่งรายได้ของโรงไฟฟ้าคืนกลับสู่ชุมชน โดยชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับภาคเอกชน และ/หรือ องค์กรของรัฐผ่านทางวิสาหกิจชุมชน

โดยกำหนดให้ผู้ยื่นเสนอโครงการ ต้องเป็นผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย มีปริมาณพลังไฟฟ้า แต่ละโครงการที่จ่ายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) เป็นต้น


นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า หลังจากราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบกกพ.ดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เป็นการกำหนดคำนิยามต่างๆ คุณสมบัติของผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ในการยื่นเสนอขายไฟฟ้า รวมถึงประเภทของโรงไฟฟ้า ที่จะผลิตไฟฟ้าจำหน่ายจากชีวมวลก๊าซชีวภาพ จากนํ้าเสียหรือของเสีย ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างชีวมวล และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสีย/ของเสีย) และหรือ ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงอัตรารับซื้อไฟฟ้าแต่ละประเภทโรงไฟฟ้าไว้ด้วย เป็นต้น

ทั้งนี้ การประกาศระเบียบดังกล่าว จะครอบคลุมการปรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือพีดีพีที่ปรับปรุงใหม่ ปริมาณ 1,933 เมกะวัตต์ โดยระยะ แรกหรือช่วงปี 2563-2565 จะเปิดรับ ซื้อไฟฟ้าประมาณ 700 เมกะวัตต์ และในปี 2563 จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนประเภท Quick Win จำนวน 100 เมกะวัตต์ เปิดรับซื้อไฟฟ้าก่อน

สำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้ไป หลังจากที่คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เปิดรับความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภท Quick Win จำนวน 100 เมกะวัตต์ ไปแล้ว

ขณะนี้กกพ.รอเพียงทางคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าฯ ส่งร่างหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวมาให้กกพ. เพื่อนำไปประกาศ และ กำหนดระยะเวลาให้เอกชนและชุมชนเข้ามายื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าได้ ซึ่งเบื้องต้นที่คาดว่าประมาณวันที่ 17 เมษายน 2563 นี้ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ส่วนการจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น ทางคณะกรรมการฯ คงจะพิจารณาให้รอบคอบ ว่าจะใช้เวลากี่เดือน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะเมื่อประกาศหลักเกณฑ์แล้ว เอกชนที่สนใจโครงการ อาจจะต้องไป จัดเวทีรับฟังกับชุมชน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการยื่นข้อเสนอ ซึ่งจุดนี้ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง ด้วยว่า จะยกเว้นได้หรือไม่ เป็นต้น


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 8 ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,566 วันที่ 16 - 18 เมษายน พ.ศ. 2563

โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend