15 เมษายน 2021

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

01 Apr 2019 01:15 น.
อ่าน 785 ครั้ง

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

 

มาคุยกับฐาน ทันทุกข่าวสาร แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อน คลิกเลย!!!!! LINE : @THANSETTAKIJ 
คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

กระทรวงเกษตรฯ วอนชาวไร่-ชาวนาหยุดเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช หลังกรมอุตุฯเตือนล่วงหน้าในช่วงวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. อากาศไหลเวียนไม่ดี ก่อให้เกิดการสะสมฝุ่นละออง “กฤษฎา”ผวาสั่งปลัดเกษตรกำกับ "เกษตรจังหวัด-อำเภอ" ลาดตระเวนจุดเสี่ยง พร้อมรณรงค์ไม่เผา หวั่นไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว กระทบสุขภาพประชาชาชน

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าได้สั่งการด่วนที่สุด เรื่อง  การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าในช่วงวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 ว่าอากาศจะไหลเวียนไม่ดีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันแม้จะมีลมและฝนบ้าง

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นที่ได้ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อการเดินทาง และการท่องเที่ยวทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้อย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวที่มีผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชน จึงขอกำหนดแนวทางปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

“ให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอแผนงานและอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช หรือ วัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรประจำจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่”

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

ส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่เพื่อปฎิบัติการออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้งแจ้งเหตุการเผา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอโดยมีเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลุกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรภายในแต่ละอำเภอ และให้ชุดปฎิติการดังกล่าวอยู่ในอำนวยการของนายอำเภอเพื่อความเอกภาพด้วย ทั้งนี้ให้หน่วยงาน กษ. ที่มีสำนักงานในจังหวัดนั้น ๆ ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฎิบัติการเป็นชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่ร่วมกับสำนักเกษตรอำเภอด้วย เช่น ชลประทาน พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์  ฯลฯ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดประชุมหารือเรื่องการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในที่ประชุม อ.พ.ก.ด้วยก็ได้ 

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

ในระหว่างให้อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าให้การสนับสนุนในการอนุญาตหรือส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆไปร่วมเป็นชุดปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่อำเภอซึ่งมีเกษตรอำเภอเป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการ ทั้งนี้ให้ถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าครั้งนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของชาติจึงต้องให้การสนับสนุนทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามเป้าหมายได้สั่งการให้ผู้ตรวจกระทรวงทุกเขตไปตรวจติดตามการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชและวัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ด้วยโดยให้ประเมินผลงานจากจุดวัดค่าความร้อนที่จะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำการเกษตร จึงจะถือว่าการทำงานของจังหวัดนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จและหากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ขอให้รายงานปลัดและรัฐมนตรีได้พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย

คุมเข้ม!!สั่ง จนท.ลาดตระเวนห้ามเผาพื้นที่เกษตร


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend