15 เมษายน 2021

188 ประเทศทั่วโลก ร่วม "ปิดไฟ" พร้อมกัน 1 ชั่วโมง

31 Mar 2019 08:14 น.
อ่าน 666 ครั้ง

188 ประเทศทั่วโลก ร่วม "ปิดไฟ" พร้อมกัน 1 ชั่วโมง

วานนี้ (30 มี.ค. 62) ปตท., บางจาก, การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงคนกรุงเทพฯ ร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED ร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมกัน 188 ประเทศทั่วโลก ลดใช้พลังงาน โดยปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562

นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กล่าวว่า ปตท. ได้ร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อร่วมลดใช้พลังงานในบริเวณอาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ซึ่งในปี 2562 นี้ กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายหลายภาคส่วน รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. พร้อมกับ 7,000 เมืองของ 188 ประเทศทั่วโลก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ 1.ลดการใช้พลังงาน 2.ลดการใช้พลาสติก และ 3.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปตท. ขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยบรรเทาและลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ตอบรับเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

"ปตท. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจังผ่านหลากหลายโครงการที่สำคัญ อาทิ ป่าในกรุง ป่าวังจันทร์ โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า การรณรงค์ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะจตุจักร ฯลฯ รวมถึงการบริหารจัดการลดการเกิดมลพิษและของเสีย สนับสนุนให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยคัดแยกขยะที่ยังคงมีประโยชน์ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับเห็นคุณค่าของการนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดการนำขยะไปเผาทำลายและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกลุ่ม ปตท. ไปจนถึงคู่ค้า ลูกค้า และสาธารณะชนทั่วไป ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วน จะเป็นแรงผลักดันที่ช่วยบรรเทาและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับโลกของเราต่อไป"


ด้าน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็น 1 ในภาคีองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" ก็ออกมาเชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงาน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ปิดไฟที่ไม่ใช้งาน 1 ชั่วโมง เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน ด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

 

188 ประเทศทั่วโลก ร่วม "ปิดไฟ" พร้อมกัน 1 ชั่วโมง

188 ประเทศทั่วโลก ร่วม "ปิดไฟ" พร้อมกัน 1 ชั่วโมง


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend