12 เมษายน 2021

ทอท.หักดิบ พ.ร.บ.ร่วมทุน ลุย ‘ดิวตี้ฟรี’ ไม่สน ‘อาคม’ ขายซองดิวตี้ฟรี 1 เม.ย.

30 Mar 2019 15:48 น.
อ่าน 2,685 ครั้ง

ทอท.หักดิบ พ.ร.บ.ร่วมทุน ลุย  ‘ดิวตี้ฟรี’   ไม่สน ‘อาคม’  ขายซองดิวตี้ฟรี 1 เม.ย.

 

คุยกับฐานทันทุกข่าวสาร แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อน  LINE : @THANSETTAKIJ 
ทอท.หักดิบ พ.ร.บ.ร่วมทุน ลุย  ‘ดิวตี้ฟรี’   ไม่สน ‘อาคม’  ขายซองดิวตี้ฟรี 1 เม.ย. ทอท.หักดิบ พ.ร.บ.ร่วมทุน ลุย  ‘ดิวตี้ฟรี’   ไม่สน ‘อาคม’  ขายซองดิวตี้ฟรี 1 เม.ย.ทอท.ยอมรื้อทีโออาร์ดิวตี้ฟรี แยกประมูลเป็น 2 สัญญา ระหว่างสุวรรณภูมิ กับ 3 สนามบินภูมิภาค พร้อมเดินหน้าขายซองประมูล 1 เม..นี้ ระบุขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกประกวดราคา หากตีความเข้าข่ายพ...ร่วมทุน ด้านสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ยํ้า TOR ต้องไม่เอื้อกลุ่มทุน วอนคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศ

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.ไฟเขียวปรับเงื่อนไขการเปิดประมูลดิวตี้ฟรีของใหม่ จากเดิมที่จะรวมประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีใน 4 สนามบิน คือ สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินภูเก็ต,สนามบินเชียงใหม่และสนามบินหาดใหญ่ แยกเป็น 2 สัญญา คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สัญญา และท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่อีก 1 สัญญา

พร้อมกับการประกาศให้เอกชนที่สนใจเข้ามาซื้อซองประกวดราคาโครงการดิวตี้ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และโครงการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-18 เมษายนนี้ เพื่อหาผู้ประกอบการรายเดียวเข้าดำเนินการ และในTOR จะมีการสงวนสิทธิ์ไว้ว่าหากทั้ง 2 โครงการมีการตีความว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (...) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 (กฎหมายพีพีพี) ทางทอท.มีสิทธิ์ขอยกเลิกการประมูลที่เกิดขึ้น ส่วน 3 สนามบินภูมิภาคจะเปิดขายซองภายหลัง
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
นายนิตินัย
ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท. เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า หลังจากทอท.ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยต่อกรณีการเปิดประมูลในโครงการดังกล่าว ทอท.เห็นว่าข้อเสนอเรื่องของการแยกสัญญาประมูลดิวตี้ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กับ ดิวตี้ฟรี 3 สนามบินภูมิภาคออกจากกัน พอมีเหตุผลในการรับฟังได้จึงทำให้ทอท.ได้นำเรื่องเสนอบอร์ด เพื่อขอแยก สัญญาดังกล่าว โดยมองว่ายอดขายดิวตี้ฟรี 3 สนามบินภูมิภาค หากรวมกันจะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 18% จึงน่าจะพอไปได้ในเชิงธุรกิจ ส่วนรูปแบบในการเปิดประมูลดิวตี้ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ 3 สนามบินภูมิภาค ทอท.ยังยืนว่าต้อง เป็นการหาผู้ประกอบการราย เดียว (Master concessionaire) ภายใต้ระยะเวลาสัปทาน 10 ปี และจะไม่แยกประมูลตามหมวดสินค้า (Category consessions)ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเรียกร้องได้ เนื่องจากเป็นไปตามความเหมาะสม ในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ ด้วยเหตุผลเรื่องของการไหลเวียนของผู้โดยสารตามที่ทอท.ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ โดยทอท.อยากได้ผู้ชนะการประมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้
นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า เบื้องต้นขอดูรายละเอียกใน TOR ที่ออกมาก่อนว่ามีเงื่อนไข และระยะเวลาในการนำเสนอแผนอย่างไรบ้าง เพราะจะเกิดความ ได้เปรียบ เสียเปรียบกับผู้เข้าร่วมประมูล อย่างไรก็ดีสมาคมขอยืนยันให้ ทอท.พิจารณาใน 6 ข้อเสนอที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้

“การที่ AOT ยอมแยกสัญญาสัมปทานออกเป็น 2 ฉบับ เป็นแค่การคลายแรงกดดันจากรอบข้าง แต่ข้อกำหนดต่างๆ ที่ออกมายังสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ถือสัมปทานเดิม ทั้งด้านข้อมูล และระยะเวลาการจัดทำแผนที่สั้น ขณะเดียวกัน AOT ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก โดยเลือกพิจารณาด้านเทคนิคก่อน หากผ่านจึงพิจารณาด้านผลตอบแทน หากใครให้มากกว่าก็เลือกรายนั้น เพราะถือว่าประเทศชาติจะได้ผลประโยชน์มากกว่านายวรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

เป็นที่น่าสังเกตว่าการประกาศเดินหน้าเปิดประมูลดิวตี้ ฟรีของทอท. เป็นวันเดียวกับที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือบอร์ดPPP ที่มีพล.. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ประชุมและมีมติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน เพื่อกลั่นกรองและเสนอความเห็นในเรื่องต่างๆว่า โครงการใดบ้างที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 พร้อมกับมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเร่งดำเนินการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่องกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น .. ...เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ PPP พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศ

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ให้ทบทวนการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมสั่งการให้ทอท. จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมโดยด่วน เพื่อที่กระทรวงคมนาคมจะได้รวบรวมและจัดส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) พิจารณาเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการตาม ...การร่วมลงทุนฯ หรือไม่ จนถึงขณะนี้ทอท.ก็ยังไม่เสนอเรื่องมาให้กระทรวงพิจารณา แต่กลับเดินหน้าเปิดประมูลโครงการ

| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 15 ฉบับ 3457 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย.2561 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend