12 เมษายน 2021

ครม.ไฟเขียว “ธรรมยศ”นั่งปลัดพลังงาน

25 Jul 2017 16:25 น.
อ่าน 453 ครั้ง

ครม.ไฟเขียว “ธรรมยศ”นั่งปลัดพลังงาน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(25 กรกฎาคม 2560) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน

ธรรมยศ ธรรมยศ ศรีช่วย

สำหรับประวัตินายธรรมยศ ศรีช่วย  เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2501

การศึกษา

•              มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

•              พ.ศ. 2526 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการทำงาน

•              2542 – 2543 วิศวกรรมไฟฟ้า 8 วช  สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

•              2543 – 2546 ผู้อำนวยการส่วน (วิศวกร 8) สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

•              2546 – 2548 หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

•              2548 – 2550  ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

•              2550 – 2557 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

•              1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

•              1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

การอบรมที่สำคัญ

•              8 เม.ย. 47 - 19 พ.ค. 47 นักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน

•              2 พ.ย. 48 - 14 ก.ย. 49 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

กองบัญชาการทหารสูงสุด

•              29 มิ.ย. 50 - 20 ก.ย. 50 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

•              6 ต.ค. 52 - 15 ก.ย. 53 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•              2559  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการจัดการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

•              2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

•              2551 ประถมาภรณ์ข้างเผือก (ป.ช.)

•              2556 มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend