12 เมษายน 2021

ราชบุรีโฮลดิ้งเดินหน้าเป้า 7.5 พันเมกะวัตต์ในปีนี้

12 May 2017 14:04 น.
อ่าน 213 ครั้ง

ราชบุรีโฮลดิ้งเดินหน้าเป้า 7.5 พันเมกะวัตต์ในปีนี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ยังเป็นที่น่าพอใจและสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินการใน 4 ด้านที่สำคัญ คือ 1) ผลักดันการเติบโตของกำลังผลิตให้ถึง 7.5พัน เมกะวัตต์ตามเป้าหมาย 2) เพิ่มอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ โดยการบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้าต่างๆ เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้ได้ครบตามสัญญา เพื่อรักษาความมั่นคงของรายได้ 3) วางแผนการเงินรองรับการลงทุนระยะยาว 4) กระจายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานและนอกภาคพลังงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างฐานธุรกิจของบริษัทฯให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

“การผลักดันการเติบโตของเมกะวัตต์ยังคงเป็นไปตามแผน โดยมีการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ขณะที่อีก 2 โครงการ คือ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Riau อินโดนีเซีย อยู่ในขั้นสุดท้ายของกระบวนการลงทุน ซึ่งหากกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจากทั้งสองโครงการอีกประมาณ 314.75 เมกะวัตต์ เทียบเท่า ส่งผลให้กำลังผลิตที่ลงทุนแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 7.3พัน เมกะวัตต์ เทียบเท่า” นายกิจจา กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งรัดและติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 แห่ง กำลังผลิตตามการถือหุ้น รวม 551.5 เมกะวัตต์ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการที่มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561 มี 2 โครงการ คือ 1) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในออสเตรเลีย กำลังผลิต 42.5 เมกะวัตต์ (ถือหุ้น 80%) ได้เริ่มก่อสร้างแล้วหลังประสบความสำเร็จจัดหาเงินกู้มูลค่า 57 ล้านเหรียญออสเตรเลีย กับ Clean Energy Finance Corporation การก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี และมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2661 2) โครงการพลังงานลม Mount Emerald ในออสเตรเลีย กำลังผลิต 180 เมกะวัตต์ (ถือหุ้น 80%) มีการเตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้งกังหันลม มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2561

สำหรับ โครงการพลังงานน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ใน สปป.ลาว กำลังผลิต 410 เมกะวัตต์ (ถือหุ้น 25%) ซึ่งการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 75% มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่ โครงการเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี กำลังผลิต 100 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง (ถือหุ้น 35%) ได้เริ่มการก่อสร้างหลังลงนามสัญญาจ้างงานออกแบบวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน ปี 2562

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังผลิต 2.3พันเมกะวัตต์ (ถือหุ้น 10%) การก่อสร้างก้าวหน้าตามแผนงานและมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 2564

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีรายได้จำนวนกว่า1หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าขายไฟจากโรงไฟฟ้าราชบุรี, ไตรเอนเนอจี้ และบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 8.7พันล้านบาท คิดเป็น 83% ของรายได้รวม นอกจากนี้ยังมีรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของกิจการร่วมทุนจำนวน 527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 8.8พันล้านบาท ลดลง 26%

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 9.6หมื่น ล้านบาท หนี้สินจำนวน 3.3หมื่น ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 6.3หมื่นล้านบาท มีเงินสดและเงินลงทุน รวมจำนวน 1.6หมื่นล้านบาท และกำไรสะสมจำนวนกว่า5หมื่น ล้านบาท

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend