13 พฤษภาคม 2021

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน

28 Apr 2021 11:30 น.
อ่าน 177 ครั้ง

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน

จากวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ของ“ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” กำลังจะถูกยกระดับดึงอัตลักษณ์ที่มีอยู่ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่พื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืนอีกหนึ่งแห่งของไทย ภายในสิ้นปี 2564


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ทั้งลงพื้นที่และระดมสมองใน 3 จังหวัด ทั้งสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช บูรณาการทุกภาคส่วน ชูวิถีและทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์ พัฒนาคนและพื้นที่ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี” ผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ อพท. ได้เชิญภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราชเข้าร่วมรับฟังข้อมูลร่างแผนการดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีจุดเด่นที่สำคัญคือ มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนี้ที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมา อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา พื้นที่เมืองเก่าสงขลา ป้อมเมืองโบราณหมายเลข 1 และหมายเลข 9 ที่ยังคงมีสภาพที่สวยงาม เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน 

ประกอบกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งคุณค่าทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม ซึ่ง อพท. จะนำศักยภาพเหล่านี้มาพัฒนาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยว (Routing) ที่นำเสนออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ

อพท. จะเข้าไปหนุนเสริมการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การสร้างคุณค่าและมูลค่าผ่านเรื่องเล่า (Story Telling) ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดกับชุมชนท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,673 หน้า 24 วันที่ 25 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564  


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend