25 กุมภาพันธ์ 2021

ซบหนัก "น่าน" หงอย โรงแรม-23 แหล่งท่องเที่ยว ทยอยปิดชั่วคราว

15 Jan 2021 12:30 น.
อ่าน 428 ครั้ง

ซบหนัก "น่าน" หงอย โรงแรม-23 แหล่งท่องเที่ยว ทยอยปิดชั่วคราว

โควิดระลอกใหม่ ฉุดท่องเที่ยวน่านซบ หงอยเหงา ไปต่อไปไหว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร รวมถึง 23 แหล่งท่องเที่ยว ทยอยปิดบริการชั่วคราว


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจ.น่าน ที่มีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวไทยมากมาย ในช่วงก่อนหน้านี้ ต้องเหงาหงอย ลงอย่างหนักในขณะนี้ โดยปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจ.น่าน ทยอยปิดบริการชั่วคราวแล้วรวม 23 แห่ง

ขณะนี้ที่ธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทยอยประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเช่นกัน รวมแล้วกว่า 11 แห่ง

เช่นเดียวกับธุรกิจสายการบิน ที่ขณะนี้หลายสายทยอย ยกเลิกเที่ยวบินสู่น่าน โดยล่าสุด ไทยแอร์เอเชีย ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวเส้นทางสนามบินดอนเมือง-น่าน และ สนามบินสุวรรณภูมิ-น่าน ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคมนี้  เหลือบินเพียงไทยสมายล์ และนกแอร์ แต่ก็ลดจำนวนเที่ยวบินลงไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ตารางบินน่าน

โดยแหล่งท่องเที่ยวของน่าน ที่ปิดให้บริการชั่วคราว มี 23 แห่ง ได้แก่

1. หมู่บ้านห้วยโทน ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

2. หมู่บ้านสันเจริญ ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

3. น้ำตกตาดหลวง ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4. ระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว

5. วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

6. วัดภูมินทร์ ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

7. หมู่บ้านสะปัน ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น8. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

9. วัดมิ่งเมือง ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

10. วัดศรีพันต้น ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

11. วัดหัวข่วง ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

12. วัดอรัญญาวาส ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564

13. วัดนาวงค์ ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

14.วัดศรีมงคล (ก๋ง) อ.ท่าวังผา  ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

15 วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

16.วัดบ่อแก้ว  อ.นาหมื่น ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

17.วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง  ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

18. หออัตลักษณ์ วิทยาลัยชุมชน ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

19. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

20. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ประกาศปิด แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติขุนน่านเป็นการชั่วคราว นับแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือทางราชการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

22. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ประกาศปิด แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน นับแต่วันที่ 6 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือทางราชการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

23. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประกาศปิด แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา นับแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือทางราชการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้


ขณะที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่ประกาศปิดบริการชั่วคราว ได้แก่

1. ร้านลำดวนผ้าทอ กาแฟบ้านไทลื้อ อ.ปัว ประกาศปิด ( ขายออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

2. สกาด กม.8 ร้านอาหาร & คาเฟ่ ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

3. ร้าน Meet & Meet Shabu ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4. ห้องพักวินทกร ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

5. โรงแรมพราวน่านคอทเทจ ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2564 จะเปิดให้บริการอีกทีวันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

6. Natatha Farm Stay & นาตาทา cafe' ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม -30 มิถุนายน 2564 จะเปิดให้บริการอีกทีวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

7. ร้าน The Balcony ปิ้งย่าง/ชาบู ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

9. I'SHI ไอ'ชิ & บาบิชิ บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

ส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ที่ทยอยปิดให้บริการชั่วคราว ได้แก่

1. รถรางนำเที่ยวเมืองเก่าน่าน หยุดบริการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โควิด19 จะดีขึ้น

2. งดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

3. งดพื้นที่ตั้งขันโตก หน้าศูนย์สินค้า OTOP (ดีเบส)

การทยอยปิดการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเดินทาง โดยนักท่องเที่ยวจาก 28 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เมื่อเข้าจังหวัดน่านจะต้องรายงาน ทำแบบประะเมินความเสี่ยงและต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้าน/โรงแรม/ที่พักเอกชน ส่วนจังหวัดที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด  เมื่อเข้าจังหวัดน่านจะต้องรายงานและทำแบบประเมินความเสี่ยง ทุกจังหวัดที่เข้าจังหวัดน่านจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด

ประกาศจังหวัดน่าน : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดน่าน ฉบับที่ 3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไปต่อไม่ไหว โรงแรมหรู 18 แหล่งท่องเที่ยวในพัทยา ทยอยปิดชั่วคราว

ท่องเที่ยวปี 64 ‘วัคซีน’ เป็นคำตอบ ระยะสั้นอยู่รอด รัฐต้องอุ้ม

พิษโควิด ปิดแล้ว 80 แหล่งท่องเที่ยว ใน 36 จังหวัด

เที่ยวไทย ไตรมาส 1 ซบ ขยายเวลา "เราเที่ยวด้วยกัน"

เบรกแผนเที่ยว ในประเทศ 2 เดือน ร้องรัฐอุดหนุน 4 ข้อ

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend