11 พฤษภาคม 2021

สธ. เร่งพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

24 Aug 2016 14:39 น.
อ่าน 118 ครั้ง

สธ. เร่งพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ (24  ส.ค.2559) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 :  HiMSS Asia Pacific 16  จัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสารสนเทศระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Information Management System Society : HIMMSS Asia Pacific.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญของระบบดิจิตอลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Tourism Hub) รองรับการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว ได้อย่างคุ้มค่า โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพด้านระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินผลทดลองดำเนินการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลสากล

ทั้งนี้ หลักสำคัญในการพัฒนา  ต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลด้านสารสนเทศสุขภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลและการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสื่อสารเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย หรือโมบายดีไวส์(mobile device ) ต่างๆ ภายใต้กติกา กฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ร่วมกับการใช้เลขบัตรประชาชน  ทำให้เข้ารับการดูแล บำบัดรักษา ด้วยประวัติผู้ป่วยชุดเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องกับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ยังคาดหวังที่จะขยายความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend