25 กุมภาพันธ์ 2021

กรมการจัดหางาน เผยใบอนุญาตจัดหางานฯในประเทศสิ้นสภาพ  2 แห่ง

18 Aug 2016 11:19 น.
อ่าน 118 ครั้ง

กรมการจัดหางาน เผยใบอนุญาตจัดหางานฯในประเทศสิ้นสภาพ  2 แห่ง

นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง  แจ้งว่า มีใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ฉะนั้นใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศดังกล่าวจึงสิ้นสภาพ จำนวน 2 แห่ง คือ1. บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เอเชีย จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1278/2555 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง ซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน โกลด์เด้นท์สตาร์ ไลน์ ใบอนุญาตเลขที่ น.1456/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 36/10 หมู่ที่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานและห้างหุ้นส่วนจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานและตำแหน่งงานก่อนไปทำงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 -10

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend