2 มีนาคม 2021

ไทย-ฟิจิ ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ครั้งที่ 1

18 Jul 2016 10:30 น.
อ่าน 128 ครั้ง

ไทย-ฟิจิ ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ครั้งที่ 1

กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ฟิจิ ครั้งที่ 1 ร่วมสนับสนุนในเวทีองค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตร การค้า และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมจับมือเป็นฐานกระจายสินค้าเกษตรระหว่างกันไปยังไปประเทศที่สาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ฟิจิ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมตรัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และ Mr. Jitendra Singh ปลัดกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐฟิจิเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายฟิจิ ทั้งนี้ สำหรับโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการของทั้งสองประเทศ ประกอบด้วย โครงการของฝ่ายไทย 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการการจัดการธนาคารยีนมะพร้าวและการใช้พันธุ์มะพร้าวสำหรับการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Coconut Field Gene Bank Management and Utilization of Coconut Varieties for Virgin Coconut Oil Production) และ โครงการของฝ่ายฟิจิ 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการแลกเปลี่ยนผู้ชำนาญและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากประเทศไทย (Exchange of Specialist and Recruitment of Experts from Thailand on Coconut Product Development) 2) โครงการการผู้ชำนาญ/ที่ปรึกษาด้านการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming Specialist/ Consultant) 3) โครงการส่งเสริมบทบาทของห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ สถานีวิจัยโคโรนิเวีย (Enhancing the Role of Plant Tissue Culture Laboratory at Koronivia Research Station, Fiji) 4) โครงการนักโภชนาการสัตว์ (Animal Nutritionist) และ 5) โครงการให้บริการสัตวบาล (ความเชี่ยวชาญและรถบรรทุก) (Veterinary Services (Expertise and Trucks)

สำหรับผลการหารือระหว่าง รมว.กษ.ของไทย และรมว.กษ.ของฟิจินั้น ได้มีการหารือใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การค้า และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ในเวที FAO, WTO, Codex, ESCAP เป็นต้น และ 2) การเป็นฐานกระจายสินค้าเกษตรของกันและกันไปยังไปประเทศที่สาม โดยไทยสามารถเป็นฐานกระจายสินค้าเกษตรของฟิจิในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่ ฟิจิสามารถเป็นฐานในการกระจายสินค้าเกษตรของไทยในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เพื่อเป็นการผลักดันสินค้าเกษตรของทั้งสองฝ่าย พร้อมกันนี้ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนรายชื่อภาคเอกชน สมาคม และหอการค้าของทั้ง 2 ฝ่าย ที่มีความพร้อมในการดำเนินการเรื่องนี้ระหว่างกัน พร้อมทั้งให้มีการพิจารณาเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคเอกชนของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2561 ฟิจิจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ฟิจิ ครั้งที่ 2 ในครั้งต่อไป

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend