8 พฤษภาคม 2021

การบินไทยประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 59

17 May 2016 11:00 น.
อ่าน 262 ครั้ง

การบินไทยประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 59

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2559  มีกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Operating Profit) จำนวน 7,180 ล้านบาท (ดีขึ้นกว่าปีก่อน 62.6%)   เมื่อหักประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินเช่าดำเนินงาน การด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินและขาดทุน   จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 6,011 ล้านบาท

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ของแผนปฏิรูปองค์กรคือ “สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน” โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 1.การหารายได้ โดยเน้นที่ แผนการเพิ่มรายได้ในทุกๆด้าน 2.การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ในด้านการบริหารจัดการต้นทุน การบริหารจัดการกระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน 3.การสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Management & Optimization) การวางแผนฝูงบิน (Fleet Plan) การเพิ่มศักยภาพระบบบริหารรายได้ (Revenue Management Enhancement) 4.การสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า ซึ่งหลายแผนงานได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจาก    ปี 2558 เช่น การยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ (Business Class Service Upgrade)

ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงาน 95 ลำ น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  9 ลำ แต่จากการปรับเที่ยวบินและใช้เครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ของเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น Aircraft Utilization เพิ่มขึ้นเป็น 11.5 ชั่วโมง (จาก 10.7 ชั่วโมง) ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลงเพียง 1.8% โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 0.9% มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 77.5% สูงกว่า ปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 75.4% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 5.92 ล้านคน สูงกว่าปีก่อน 5.3%

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ของปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมลดลง 2.7% สาเหตุสำคัญเนื่องจากรายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินลดลงจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันลดลง และการแข่งขันที่รุนแรง ถึงแม้จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งเพิ่มขึ้น 5.3% สำหรับค่าใช้จ่ายรวมลดลง 8.8% ทั้งจากค่าน้ำมันเครื่องบินที่ลดลง และค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้ำมันที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดปริมาณการผลิตและมาตรการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจการบิน 7,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.6% อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินเช่าดำเนินงานตามสภาพการบินและเงื่อนไข การบำรุงรักษาเครื่องบิน จำนวน 1,153 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจำนวน 174 ล้านบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  681 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ  6,011 ล้านบาท  คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.75 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.67 บาท (32.2%)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 303,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่  31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,290 ล้านบาท (0.4%) จากเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ  265,295  ล้านบาท  ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน  4,250 ล้านบาท  (1.6%)  และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 38,466 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558  จำนวน 5,540 ล้านบาท (16.8%)

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend