"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

16 มิ.ย. 2564 เวลา 21:00 น.355

สสจ.นนทบุรี เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย เผย ส่วนใหญ่ติดจากสถานที่ทำงาน คนในครอบครัว และแคมป์ก่อสร้าง

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรียังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 182 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมรอบใหม่อยู่ที่ 8,345 ราย รอบเมษายน 8,144 ราย การดูแลรักษา (รอบใหม่) รักษาหาย 6,101 ราย (74%) อยู่ในโรงพยาบาล 2,173 ราย เสียชีวิตรอบใหม่ 71 ราย (ร้อยละ 0.85) ทั้งนี้ สสจ.นนทบุรี ได้สรุปรายละเอียดของผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 81 ราย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : สถานที่ทำงาน ในครอบครัว และแคมป์ก่อสร้าง

  • เพศหญิง 44 ราย
  • เพศชาย 37 ราย

ต่างชาติ 5 ราย

  • พม่า 2 ราย
  • กัมพูชา 3 ราย

แบ่งตามภูมิลำเนา 

  • อำเภอปากเกร็ด 31 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 17 ราย
  • อำเภอเมือง 14 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 7 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 7 ราย
  • อำเภอบางกรวย 5 ราย

มีอาการ 53 ราย คิดเป็น 66 %

ไม่มีอาการ 28 ราย คิดเป็น 34 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 81 ราย

เชิงรุก 7 ราย แคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด เชิงรับ 74 ราย

-ในครอบครัว 20 ราย (ผู้สูงอายุ/ในปกครอง 11 ราย), สถานที่กักกัน 3 ราย

-เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 51 ราย

-รับจ้าง 10 ราย (แคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด 3 ราย, ก่อสร้างวัดสะพานสูง 3 ราย อื่น ๆ 4 ราย)

-พนักงานบริษัท 6 ราย

-รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 ราย (พนง.ไปรษณีย์ 2 ราย, โรงรับจำนำ 1 ราย, ครู 2 ราย)

-ข้าราชการเกษียณ 1 ราย, กรมวิชาการเกษตร 1 ราย

-บุคลากรสาธารณสุข 4 ราย (พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย, ผู้ช่วยพยาบาล 1 ราย นักศึกษาเวชปฎิบัติ 2 ราย)

-ค้าขาย จำนวน 7 ราย (ตลาดสำเพ็ง 1 ราย, ไม่ระบุ 6 ราย)

-ขับรถ 8 ราย (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 3 ราย, แท็กซี่ 3 ราย ส่งของ 2 ราย , สอนขับรถ 1 ราย)

-ลูกศิษย์วัด 1 ราย

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นไทม์ไลน์ (timeline) ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี  (ประมาณ 1 - 2 วัน จากวันรายงาน) โดยสามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้ นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้ด้วย

สำหรับประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่ ประเมินความเสี่ยง COVID-19 ด้วยตนเอง (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ

ค่า CT (Cycle Threshold)

- ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า

- ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

"นนทบุรี" เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 81 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง