นครหาดใหญ่จอง"ซิโนฟาร์ม"50,000โดส  

14 มิ.ย. 2564 เวลา 7:41 น.6.0k

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 50,000 โดส รองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนอีกประมาณ 25,000 คน ยันมีงบประมาณพร้อมดำเนินการได้ทันที

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 50,000 โดส รองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนอีกประมาณ 25,000 คน
    

จากประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19” เปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมจากการดำเนินการของรัฐ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้องค์กรสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2564 

นครหาดใหญ่จอง"ซิโนฟาร์ม"50,000โดส   

พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชากรกว่า 140,000 คน  โดยประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรค 7 กลุ่มเสี่ยง ได้มีการลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” แล้ว โดยมีการตั้งเป้าไว้ประมาณ 70,000 คน ในการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้ได้มีประชาชนลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” แล้วประมาณ 30,000 คน ยังเหลือประชากรอีกประมาณ 40,000 คน ซึ่งเชื่อว่ายังคงมีประชากรลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ 
    

ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ปฎิบัติการเชิงรุก ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนรับวัคซีนในทุกช่องทาง และได้มีการเตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีก 50,000 โดส ซึ่งสามารถรองรับความต้องการในการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนอีกประมาณ 25,000 คน

นครหาดใหญ่จอง"ซิโนฟาร์ม"50,000โดส   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง