THG เปิดทาง ‘องค์กร’ จองวัคซีนทางเลือก

12 มิ.ย. 2564 เวลา 5:53 น.6.3k

THG เครือรพ.ธนบุรี เปิดรับลูกค้าองค์กร ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา”

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian for All) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด แก่ลูกค้าองค์กร บริษัท ห้าง ร้าน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยลูกค้าองค์กร บริษัท ห้าง ร้าน สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ https://vaccine-b2b.thg.co.th ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เพื่อเสริมทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดยสามารถเลือกรับบริการวัคซีนกับโรงพยาบาลในเครือข่าย THG 17 แห่ง ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัด

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

จะเปิดให้ชำระค่าวัคซีนภายหลัง คาดว่าราคาเข็มละประมาณ 1,900 บาท รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์และค่าประกัน โดยไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีที่มีโรคประจำตัวและจำเป็นต้องรับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

ทั้งนี้เครือโรงพยาบาลธนบุรี ปิดรับลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนทางเลือกสำหรับลูกค้าทั่วไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนแสดงความสนใจ ตั้งแต่วันที่ 1-6 มิถุนายน 2564  มากกว่า 1 ล้านราย

“โรงพยาบาลสนับสนุนทุกคนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนจากรัฐบาลให้ครบโดสโดยเร็วที่สุดก่อน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ลดการแพร่ระบาดและอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนการรับวัคซีนทางเลือกนั้นสามารถใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการป้องกัน COVID-19 ที่ดียิ่งขึ้น”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง