รู้จัก "แชทชัวร์ แชทบอท" ตอบทุกคำถามคาใจเรื่อง "โควิด-19"

11 มิ.ย. 2564 เวลา 23:00 น.751

รู้จักกับ "แชทบอท แชทชัวร์" ตัวช่วยน้องใหม่ของคนไทย ตอบทุกคำถามคาใจเรื่อง "โควิด-19" มากกว่า 200 เรื่อง

นับตั้งแต่ "หมอชนะ" ตามด้วย "หมอพร้อม" ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวน้องใหม่ แชทบอท แชทชัวร์ เพื่อตอบคำถามพร้อมให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน แบบถาม-ตอบผ่านระบบ AI ในเรื่องของโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด ท่ามกลางกระแสข่าวเฟคนิวส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Facebook ประเทศไทย บริษัท เฮ็ดบอท จํากัด สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดของประชาชน ช่วยจัดการ และคัดกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเบื้องต้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีการพัฒนาในระยะต่อไปให้สามารถเผยแพร่ชุดข้อมูลถาม-ตอบได้มากกว่า 200-400 เรื่อง 

ระบบ แชทบอท แชทชัวร์ เป็นชุดข้อมูลถาม-ตอบ รูปแบบภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหา 4 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ 

1.โควิด-19

2.วัคซีนโควิด-19

3.การดูแลสุขภาพ

4.การดูแลจิตใจ

ทั้งนี้ สามารถใช้งาน “แชทชัวร์” ซึ่งเป็นแชทบอทได้บน Messenger ผ่านเพจ Facebook : Social Marketing ThaiHealth by สสส. เพื่อค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของ โควิด-19 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง