"เอ็กโก กรุ๊ป" มอบ 5 แสนหนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”

11 มิ.ย. 2564 เวลา 6:15 น.182

"เอ็กโก กรุ๊ป" มอบ 5 แสนหนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทยป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบเงิน 500,000 บาท สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ มองว่าประเทศไทยต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ โดยจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 
    "เอ็กโก กรุ๊ป ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด"
    ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”

   โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แก่ กฟผ. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท และบริจาคในนามเอ็กโก กรุ๊ป ให้แก่โรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ จำนวน 3 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 18 ล้านบาท โดยเอ็กโก กรุ๊ป ยังมีแผนบริจาคและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาสถานการณ์และยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19
     นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานและชุมชนโดยรอบ ในระยะถัดไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ด้วย โดยคาดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 จะสามารถฉีดวัคซีนรวม 2.4 แสนโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :