“เพนกวิน”รอดตัว ศาลอาญายังไม่ถอนประกัน

07 มิ.ย. 2564 เวลา 9:12 น.133

ศาลอาญายังไม่ถอนประกัน“เพนกวิน”สั่ง 3 ผู้กำกับดูเเลทำตามเงื่อนไขเคร่งครัด หากโพสต์ข้อความลักษณะเดิมอีกอาจใช้ดุลพินิจเรียกมาไต่สวนและมีคำสั่งเรื่องประกันใหม่

วันนี้ (7 มิ.ย.64) ภายหลังศาลทำการไต่สวน 3 ผู้กำกับดูแล นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “แพนกวิน" จำเลยที่ 1 ประกอบด้วย นายไพรัช, นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ และ ผศ.ดร. อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว

ต่อมาศาลมีคำสั่งว่า ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องร้องทุกข์ของนายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (สภาผู้แทนราษฎร) ฉบับลงวันที่ 14 พ.ค.64 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak” โพสต์ข้อความที่อาจมีลักษณะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้กำกับดูแลทั้งสามทราบ
 

ผศ.ดร.อดิศร แถลงว่า จากข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้น อาจมีข้อถกเถียงในเรื่องของการตีความ แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ภายในขอบเขตเงื่อนไข ตามที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งจะกำชับดูแลจำเลยที่ 1ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายไพรัช และ นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ แถลงว่า ตามเนื้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และยังไม่มีข้อความใดนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย โดยมีเงื่อนไขก็ได้พยายามดูแลและกำชับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดมาโดยตลอด

ทนายจำเลยที่ 1 แถลงว่า เกี่ยวกับข้อความที่จำเลยที่ 1 โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนั้นหลังจากวัน พ.ค.64 ซึ่งศาลได้เคยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ให้ทนายจำเลยที่ 1 ทราบในเบื้องต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 พ.ค.64 นั้น ทนายจำเลยที่ 1 ก็ได้พูดคุยกับจำเลยที่ 1แล้วเช่นกันและหลังจากวันที่ดังกล่าวจำเลยที่ 1 ก็มิได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะทำนองเดียวกันตามที่มีการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์อีก

ศาลได้กำชับผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 ทั้งสามให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดหากปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีการกระทำ หรือ มีการโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันนี้อีก ซึ่งอาจจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ศาลจะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยเรียกมาไต่สวนเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่เห็นสมควรต่อไป และจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับการเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง